Şükür namazı nasıl kılınır?

Şükür namazı, nafile bir namaz olup bir nimete kavuşma, hastalıktan kurtulma, kaza bela atlatma gibi durumlarda kılınır. Şükür etmenin dinimizde yeri büyüktür. Peygamber Efendimiz de sevindiği veya sevindirici bir haber aldığı zaman secdeye kapanır ve namaz kılarmış. Ümmeti olarak Peygamberimizin bu sünneti tam ve eksik yerine getirmek için şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır araştırıyoruz. İşte şükür namazı kılınışı adım adım tarifi…

Yayınlanma Tarihi: 13.07.2021 20:38
Değiştirme Tarihi: 13.07.2021 20:38
Şükür namazı nasıl kılınır?

Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için eda ettiği namaz, şükür namazıdır. Nafile bir namaz olan şükür namazı, belli bir vakte bağlı değildir. Şükür kelimesinin sözlük anlamı yapılan mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme ve Allah’a duyulan minneti dile getirme şeklindedir. Allahü teala tarafından kendilerine ihsan edilen, verilen sayısız nimetlerine, iyiliklerine karşılık olarak sevinç ve teşekkürlerini bildirmek için şükür namazı kılarız. Peki, şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte şükür namazı kılınışı…

ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Şükür namazı kılmak isteyenlerin ilk araştırdığı konu ise şükür namazı kaç rekattır oluyor. Şükür etmek amacıyla kılınan şükür namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) müjdeli haberler aldığında 2 rekat şükür namazı kılardı. (İbn-i Mâce, İkâmetü's-salât, 192)

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Şükür namazına “Niyet ettim Allah rızası için Şükür Namazı kılmaya” diye niyet ederek başlarız.

“Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke‘yi okuruz. Euzü-besmele çekip Fatiha suresini okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

 “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

ŞÜKÜR NAMAZI FAZİLETİ

Rabbimizin verdiği nimetler için ne kadar şükretsek azdır. Fakat kulu olarak O’na her daim şükretmek, teşekkür etmemiz gerekir. Peygamberimizin de bazı zamanlar şükür namazı kıldığı bildirilmektedir.

Peygamberimiz Allah’ın daveti üzerine Miraca yükseldi. Miracın ilk basamağı olan Kudüs’e, Mescid-i Aksâ’ya uğradı. Orada iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra göklere yükseldi.

Bedir Savaşı bütün dehşetiyle devam ediyordu. Yıllarca Peygamberimize ve Müslümanlara her türlü eziyeti ve işkenceyi yapan, İslam’ı yok etmek için her türlü yolu deneyen Ebu Cehil’in öldürüldüğü haberini alır almaz, Peygamberimiz hemen iki rekât şükür namazı kıldı.

Hendek Savaşı günlerinde Müslümanlar çok büyük sıkıntılar yaşadı. 10 bin kişilik bir ordu ile Mekke müşrikleri İslâm’ı Medine’den silmek için yola çıkmışlardı. Savaşın en ateşli günleri idi. Cenâb-ı Hak bir fırtına çıkararak düşmanı büyük bir bozguna uğrattı ve müşrikler Medine’yi terk etmek zorunda kaldılar. Peygamberimiz bu haberi alır almaz hemen iki rekat şükür namazı kıldı. (İbni Kesir, el-Bidaye 4/130-132)

Şükür namazı istendiği zaman kılınabilir. Bunun belli bir zamanı yoktur. İki rekat ve daha fazla da kılınabilir. Fakat kılma mecburiyeti yoktur.

ŞÜKÜR SECDESİ NASIL YAPILIR?

Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye ‘şükür secdesi’ denilir. Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) bir şeye sevindiğinde veya sevindirici bir haberle müjdelendiğinde Allah’a şükretmek için secde ettiği rivayet edilmiştir (Ebû Dâvûd, Cihad, 174; İbn Mâce, İkâmetü’s-salât, 192).

Bu secdelerin abdestli olarak yapılacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı fakihler namaza kıyas ederek abdesti gerekli görmüşlerdir.

Şükür secdesi şöyle yapılır: Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah’a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 597-598).