Oyunlaştırma teknikleri başarıyı arttırıyor

Bilimsel araştırmalar, oyunlaştırmanın pozitif motivasyon üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğunu kanıtladı. 

Yayınlanma Tarihi: 01.10.2021 16:21
Değiştirme Tarihi: 01.10.2021 16:21
Oyunlaştırma teknikleri başarıyı arttırıyor

Oyunlaştırma (gamification), oyun felsefesinin oyunsal düşünmenin ve oyun mekaniklerinin oyun-dışı alanlarda, motivasyonu arttırmak ve kullanıcıları problem çözmeye teşvik etmek için kullanılmasıdır. Oyunlaştırma birçok farklı alanda incelenmiş ve uygulanmıştır. Bu alanlardan bazıları müşteri sadakati, eğitim, fiziksel egzersiz, dönüşüm oranı, veri kalitesi, doğru zamanlama, medya ve öğrenimdir. Oyunlaştırma üzerine yapılan araştırmalar hakkındaki bir inceleme oyunlaştırma çalışmalarının büyük çoğunluğunun olumlu sonuçlar sağladığını göstermektedir.

Türkiye’nin en büyük Online Eğitim Platformu olan Doping Hafıza konuyla ilgili aşağıdaki bilgileri aktardı;

Eğitim alanında standartlar her geçen gün daha da yükselirken yeni trendler dikkat çekiyor. Online eğitim alanında hizmet veren Doping Hafıza, öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek için yaş, sınıf, alan ve ders farkı gözetmeksizin tüm seviyelerde oyunlaştırma teknikleri kullanıyor. Bu yöntemle en sıkıcı dersler dahi keyifli hale gelebiliyor.

Bu kapsamda eğitim içerikleri hazırlanırken hem genele dair hem de belli derslere özel öğrenmeyi kalıcı kılacak bilimsel teknik ve teorilerden yararlanılıyor. Ders içerikleri, metin ve görsel içeren çoklu ortam sunumu şeklinde olduğu için, öğrenmeyi daha kalıcı kılan ‘çoklu ortam tasarım prensipleri’ ile uyumlu içerikler hazırlanıyor. Bu şekilde öğrencilere etkili, kalıcı ve motivasyonu artırıcı bir öğrenme deneyimi yaşatılıyor.