Facebook ve Instagram depresyona sokuyor

Facebook ve Instagram depresyona sokuyor
Yayınlanma Tarihi: 29.04.2016 15:17 | Değiştirme Tarihi: 29.04.2016 15:17

Facebook ve Instagram'ı çok sık kullanmanın depresyona yol açabileceği tespit edildi.

Sosyal medyayı çok sık kullanmanın depresyona yol açabileceği tespit edildi.

Sosyal medyayı düzenli kullanan herkes arkadaşlarının yaptıklarına zaman zaman özeniyor olabilir. Özellikle evde yalnız ve sıkıldığınız bir akşam, birçok arkadaşınızın dışarda eğlendiğini görüyorsanız, bu hisler daha da yoğunlaşır.

Peki bu hisler olabilecek daha kötü hastalıkların belirtisi midir? Yapılan Amerika merkezli bir araştırmaya göre, bir grup genç yetişkin üzerinde depresyon ve sosyal medya arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Depresyon seviyesinin girilen sosyal medya sitesi sayısının artışıyla ve sıklığıyla orantılı olduğu bulunmuştur.  Daha önce yapılan araştırmalar depresyonu tetikleyen çok farklı sebepler olabileceği ve sosyal medya kullanımının bunun sadece bir parçası olabileceği söyleniyordu.

İyi yönden bakıldığında sosyal medya uzakta yaşayan arkadaşlarımızla irtibatı kesmememizi sağlarken, kötü tarafının da kendimizi yetersiz hissetmek olabileceğini unutmamak gerekir.

Depresyonu tetikleyici çok farklı nedenler olabileceği gibi, araştırma zaten depresyona meyilli kişilerin sosyal medyaya daha dayalı hayatlar yaşıyor olabileceklerini,  bu bağlamda sosyal medya kullanımının depresyonun sebebi değil semptomu olabileceğini de ekliyorlar.