Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Şüpheliler: Yıldırım Demirören, Fatih Terim ve Arda Turan

Şüpheliler: Yıldırım Demirören, Fatih Terim ve Arda Turan

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Sedat Vural, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başta Yıldırım Demirören, Fatih Terim ve Arda Turan olmak üzere bir çok kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

14.07.2016 13:46

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Sedat Vural, Ankara CUmhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda Türkiye Futbol Federayonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, A Milli Futbol takımı teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları, Arda Turan ve A Milli Futbol Takımı oyuncuları hakkında suç duyurusunda bulundu.Sedat Vural, Nisan ayında da suç duyurunda bulunmuş ancak başvurusu reddedlmişti.Federasyon taradından, A Milli Futbol Takımı'na 2016 Avrupa Şampiyonası (Euro 2016) Finallerine en iyi üçüncü olarak katılmasından dolayı, futbolculara ve teknik kadroya 500.000.Euro prim verilme kararından dolayı yapılan suç duyurusu şu şekilde;ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NAŞİKAYET EDEN     : Avukat Sedat VURAL                                            Sümer 1.Sokak No:14/4.Kızılay/ANKARAŞÜPHELİLER  :1-Yıldırım Demirören TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri… 2-Fatih Terim A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Yardımcıları… 3-Arda TURAN A Milli Futbol Takım Kaptanı ve tüm A Milli Takım Futbolcuları..                             :TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI                               Balgat 6.Sokak.No:3    Çankaya/ANKARA SUÇ KONUSU   :   ”TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU” nun Başkanı Yıldırım Demirören tarafından A Milli Futbol Takımımızın 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine,en iyi üçüncü olarak katılmasından dolayı,futbolculara ve teknik kadroya 500.000.Euro prim verileceği kararının;iptali ile ihtiyaten tedbir kararı verilmesi talebli açtığım dava içeriğindeki TFF’nun ödeme yapılmıyacağına ilişkin resmi yazılı beyanı (EK.1.)  ve bu beyana dayanan Mahkeme kararı ile TFF’nun “ÖZEL BİR ŞİRKET DEĞİL” “ÖZERK KAMU KURUMU” niteliğinde olması ve bu konudaki hukuksal ve kanıtsal gerçekler karşısında:görsel,yazılı ve sosyal medyada özellikle 24-25-29 Haziran ve 12 Temmuz 2016 tarihli Hürriyet Gazetesinde (EK.2.) haber yapılan, davama konu 500.000+150.000 Euronun  Şüphelilerden Teknik Heyet ve Futbolculara ödenmesinin;Bu ödemeye ve alıma ilşkin,şüphelilerin hiçbir açıklamada bulunmayarak;yapılan suç eylemini gizleyerek vede organize şekilde;Zimmetteki kamu kaynağının,hukuksuz ve keyfi olarak ödendiği  ve alındığı;Kesin kanıtsal gerçek karşısında;Öncelikle Kamu Zararının giderilmesi babında, şüphelilerden Teknik Heyet ve Futbolcuların banka hesaplarına aktarılan Kamu Kaynağına “EL KONULMASI ;“KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇUNU” Aslen ve İştiraken İşleyen Şüphelilerin “TÜRK CEZA KANUNUNUN”İlgili Maddelerine göre “CEZALANDIRILMASI”” için “KAMU DAVASI AÇILMASI” Talebidir.NEDENLER    :I-    HUKUKSAL GERÇEKLER :A-ANAYASAL BAĞLAYICILIĞI BULUNAN YÜKSEK YARGI VE YSK KARARLARINA GÖRE;TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU “BİR KAMU KURUMUDUR”…YÖNETİM VE DİĞER KURUL ÜYELERİ “KAMU GÖREVLİSİDİR”..a-YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI;Yüksek Seçim Kurulunun,01.02.2015 tarih ve 107 nolu Kararında;“Türkiye Futbol Federasyonunun kanunla kurulmuş bulunması ve kanunla kamu gücüne ait bir takım yetkileri kullanma imkânı tanınmış olması karşısında kamu kurumu niteliğinde olduğuna, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu Delegelerinin, Başkanının, yönetim kurulu üyelerinin, denetleme kurulu üyelerinin, genel sekreterinin, Tahkim Kurulunun ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yer alan yargı kurullarının (Disiplin, Etik, Kulüp Lisans Kurulları) üyelerinin, Hukuk Müşavirliğinde görevli avukatların, diğer yan ve geçici kurul üyelerinin 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesinde belirtilen "...yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri..." arasında sayılmalarının gerekmesi”b-ANAYASA MAHKEMESİ KARARI;Anayasa Mahkemesinin 02.09.2009 tarihli E:2006/118, K:2009/107 sayılı kararında özerk federasyonları ;“Özerk federasyonların genel idare içinde yer alan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilen bazı görevlerin daha verimli şekilde yürütülmesi amacıyla, kamu hukuku alanında faaliyet göstermek üzere, hizmet yönünden yerinden yönetim ilkesine göre kurulan, hizmetle sınırlı olmak üzere kamusal yetki kullanan ve idarenin bütünlüğü ilkesi uyarınca merkezi idarenin vesayet denetimine tabi birer kamu kurumu” Olarak nitelendirilmiştir.c- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Tanımlar" kenar başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre;"Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi," anlaşılır.d- 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un; "Amaç" kenar başlıklı 1. maddesi uyarınca;Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektirB-TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN BİR PRİM YÖNETMELİĞİ YOKTUR.BU KONUDA ULUSAL (MİLLİ) TEK ÖDÜL YÖNETMELİĞİ;BAKANLAR KURULU KARARINA DAYANAN “SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK”DİR.TF FEDERASYONUNU ÖDÜL KONUSUNDA BAĞLAYAN TEK YÖNETMELİK DE BUDUR…BU YÖNETMELİĞE GÖREDE ÖDÜL HAKETMEK İÇİN DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA İLK 3(ÜÇ) DERECEYE GİRMEK MECBURİYETİ VARDIR…BU KOŞUL DIŞINDAKİ HER ÖDEME KAMU KURUMU KAYNAĞININ KEYFİ KULLANIMINA BAĞLI SUÇTUR…Söz Konusu Yönetmeliğin ilgili Hükümleri Aşağıdadır:“SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKBakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13/9/2010 No : 2010/956Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/5/1986 No : 3289Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/11/2010 No : 27748Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 50Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım yapılmasına dair usul ve esasları düzenlemektirTürkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetleri MADDE 16 – (1) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Türkiye FutboFederasyonunun uluslararası faaliyetlerine katılan sporcular, spor kulüpleri ve teknik direktörlere aşağıdaki ödüller verilebilir. a) Dünya şampiyonasında veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine;1) Takımın birinci olması halinde en fazla 250 adet, 2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 190 adet, 3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 125 adet, b) Avrupa şampiyonasında başarılı olan milli takım sporcularının her birine; 1) Takımın birinci olması halinde en fazla 125 adet, 2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 100 adet,3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 65 adet,Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilirYukarıda belirtilen müsabakalarda takımları çalıştıran teknik direktöre bir sporcunun aldığı ödülün iki katı ödül verilebilir. Teknik direktöre verilen ödülün yarısı kadar ödül görevli antrenörler arasında paylaştırılır.”II-KANITSAL GERÇEKLER :TEKNİK KADROYA VE FUTBOLCULARIN HER BİRİNE PRİM OLARAK YAPILAN 500.000 EUROLUK ÖDEME ;AÇTIĞIM DAVADA ÖDENMİYECEĞİ YÖNÜNDEKİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUN RESMİ YAZILI BEYANI VE MAHKEME KARARI VE KONUYA İLŞKİN MEDYA HABERLERİ: ŞÜPHELİLERİN  “KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR”I İŞLEDİKLERİNE DAİR SOMUT KANITLARDIR..A Milli Futbol Takımımızın 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine,en iyi üçüncü olarak katılmasından dolayı,futbolculara ve teknik kadroya 500.000.Euro verileceği TFF Başkanı tarafından açıklanmış,bu açıklama görsel,yazılı ve sosyal medyada 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde geniş şekilde yer almıştır.TFF’nın bu kararının iptali ile ihtiyaten tedbir kararı verilmesi talebini içeren dava, 19.10.2015  tarihinde tarafımca açılmış ve Ankara 14.Asliye Hukuk Mah kemesinin 2015/465 Esas Numarasını almıştır.Hiç bir zaman yalanlanmayan dava konusu kararın,sunduğum kanıt ve yasal gerçekler nedeniyle, İhtiyati Tedbir TALEBİMİN  Kabulüne karar verilmesi talebim üzerine;Mahkeme,davalı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına;“A Milli Futbol Takımının 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine en iyi üçüncü olarak katılmasından dolayı Futbolcular ve Teknik kadroya 500.000 Euro verilmesi hakkında herhangi bir karar alınıp alınmadığı,alınmışsa karar örneğinin çıkartılarak mahkememize gönderilmesi rica olunur” içerikteki 13.11.2015 tarihli müzekkereyi göndermiştir.Davalı Türkiye Futbol Federasyonu  tarafından 21.12.2015 tarihi;“ İlgide kayıtlı yazınızda A Milli Futbol Takımının 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine en iyi üçüncü olarak katılmasından dolayı Futbolcular ve Teknik kadroya 500.000 Euro verilmesi hakkında herhangi bir karar alınıp alınmadığının billdirilmesi talep edilmiştir.A Milli Futbol Takımının 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine en iyi üçüncü olarak katılmasının belli olmasının akabinde  Federasyon Yönetim Kurulunca  Futbolcular ve Teknik kadroya 500.000 Euro verilmesi hakkında herhangi bir karar alınmadığını bilgilerinize sunarız.” Yanıtı verilmiştir.Türkiye Futbol Federasyonunun,kendisinin hukuken bağlayan Mahkemeye sunduğu ödeme yapılmıyacağına ilişkin bu resmi beyanı karşısında;Tarafımca da kabul edilen ve bu beyanı temel alan,”…A Milli Futbol Takımının 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmasından dolayı futbolculara ve teknik kadroya 500.000.EURO verileceği yönünde davalı vekilinin böyle bir karar alınmadığını belirttiği ve davacı asilinde bunu kabul ettiği ve alınan bir karar olmadığı” gerekçesiyle davam Mahkemenin 20.04.2016 tarih ve 2016/222 sayılı kararıyla hüküm altına alınmıştır.                        Temyiz İncelemesi Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 2016/13946 nolu dosyası üzernden yapılacaktır…Yargısal bu süreç yaşanmışken,ekte sunduğum gazete haberleri ve tüm yazılı,görsel ve sosyal medyada,A Milli Futbol Takımının,Avrupa Şampiyonasından elenmesinden sonra,bu şampiyonaya katılım primi olarak ödenmeyen 500.000 Euro’nun,TFF’nun yeni bütçe kaynağından teknik heyet ve her futbolculara banka hesaplarına aktarılarak ödendiği haberleri üzerine;Muhatapları TFF Yönetimi,Teknik Heyet ve A Milli Futbolcular olmak üzere;“iş bu kamu zararının ortadan kaldırılması babında, hukuki ve cezai sürecin başlatılmaması için,ödeyen ve alan muhatapların  prim adıyla ödedikleri ve aldıkları haksız ve hukuksuz tutarları 7 (yedi) gün içerisinde ödeyen makama geri vermelerini ve iade etmelerini”içeren ihtarname (EK.3.) göndermeme karşın,bu süre zarfında iade söz konusu olmamıştır…Yasama,Yargı ve Yürütmeye Karar verme Yetkisi veren, Vergi Kaynağı Milletin bir ferdi Yurttaş olarak,bu hukuksuzluğu,keyfiliği,buna bağlı işlenen suçun cezalandırılması için Sayın Savcılığınıza başvurmak; Anayasal Hakkım olduğu kadar Yurttaşlık görevimdir…SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda belirttiğim Hukuksal ve Kanıtsal gerçekler  vede Re’sen tesbit edeceğiniz durumlar karşısında; ”TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU” nun Başkanı Yıldırım Demirören tarafından A Milli Futbol Takımımızın 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine,en iyi üçüncü olarak katılmasından dolayı,futbolculara ve teknik kadroya 500.000.Euro verileceği kararının; iptali ile ihtiyaten tedbir kararı verilmesi talebli açtığım dava içeriğindeki TFF’nun ödeme yapılmıyacağına ilişkin resmi yazılı beyanı (EK.1.)  ve bu beyana dayanan Mahkeme kararı ile TFF’nun “ÖZEL BİR ŞİRKET DEĞİL”, “ÖZERK KAMU KURUMU” niteliğinde olması ve bu konudaki hukuksal ve kanıtsal gerçekler karşısında:görsel,yazılı ve sosyal medyada özellikle 24-25-29 Haziran ve 12 Temmuz 2016 tarihli Hürriyet Gazetesinde (EK.2.) haber yapılan, davama konu 500.000+150.000 Euronun  Şüphelilerden Teknik Heyet ve Futbolculara ödenmesinin;Bu ödemeye ve alıma ilşkin,şüphelilerin hiçbir açıklamada bulunmayarak;yapılan suç eylemini gizleyerek vede organize şekilde;Zimmetteki kamu kaynağının,hukuksuz ve keyfi olarak ödendiği  ve alındığı;Kesin kanıtsal gerçek karşısında;Öncelikle Kamu Zararının giderilmesi babında, şüphelilerden Teknik Heyet ve Futbolcuların banka hesaplarına aktarılan Kamu Kaynağına “EL KONULMASI ;“KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇUNU”Aslen ve İştiraken İşleyen Şüphelilerin “TÜRK CEZA KANUNUNUN”İlgili Maddelerine göre “CEZALANDIRILMASI”” için “KAMU DAVASI AÇILMASI” nı saygılarımla arz ve talep ederim…

Yorumlar | 0
üye profil