Türk Bilim İnsanları İstanbul'da Buluşacak

Dünyadaki Türk bilim adamları, kendi aralarında network oluşturmak, Ar-Ge, inavosyon ve teknoloji konusunda Türkiye'ye yapacakları katkıyı masaya yatırmak üzere ilk kez bir araya geliyor.

Yayınlanma Tarihi: 10.07.2012 15:05
Değiştirme Tarihi: 10.07.2012 15:26
Türk Bilim İnsanları İstanbul'da Buluşacak

Dünyadaki Türk bilim adamları, kendi aralarında network oluşturmak, Ar-Ge, inavosyon ve teknoloji konusunda Türkiye'ye yapacakları katkıyı masaya yatırmak üzere ilk kez bir araya geliyor.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ev sahipliğinde 12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona, dünyanın çeşitli ülkelerinden 100 bilim adamı ile Türkiye'den üniversite rektörleri, akademisyenler ve şirketlerin Üst Yöneticileri (CEO) katılacak.

Haber ile ilgili metin girin!.Bu kurultay ile bilim ve teknoloji alanında önümüzdeki 20 yıl içerisinde öne çıkacak alanlar/sektörler ve Türkiye için beliren fırsatlar konusunda yurt dışındaki Türk bilim insanlarının görüşlerini alınacak, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının Türkiye Araştırma Alanı'na yönelik düşünceleri toplanacak ve sorunları tespit edilecek, yurt dışındaki Bilim İnsanlarının Türkiye'ye yapabilecekleri katkılar belirlenecek ve bunlara yönelik öneriler alınacak.Kurultay ile yurt dışındaki Türk bilim insanları ile Türk Ar-Ge aktörlerinin etkileşimini artırmaya yönelik uygulama önerilerinin belirlenmesi, Türkiye'deki araştırma olanakları ve destek mekanizmalarının tanıtılması ve tersine beyin göçünün hızlandırılması amaçlanıyor..Kurultayda düzenlenecek olan 5 panel, ''Girişimci, Rekabetçi ve Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşüm'', ''Bilgi Temelli Ekonomiye Geçiş'', ''Bir Cazibe Merkezi Olarak Türkiye'', ''Bilim İnsanları ve Araştırma Kurumları ile Kalıcı Uluslararası İşbirlikleri'' ve ''Açık Forum'' olarak sıralanıyor.Bu arada kurultaya katılacak dünyaca tanınan Türk bilim insanları ile çalışma alanları, ''Yarı iletken materyaller'' ve ''Nano yapılar'' konusunda çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Halis Morkoç, ''Organik, Plastik Güneş Pilleri'' konusunda Serdar Sarıçiftçi, ''Moleküler Biyoloji ve Genetik'' konusunda Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, ''Moleküler biyomimetik, Moleküler tanıma ve yapılanma'' ve ''Nanobilim, nanoteknoloji, nanotıp'' konusundaki Prof. Dr. Mehmet Sarıkaya, ''Nanoteknoloji'', ''Doku Mühendisliği'', ''Biyokoruma'' konusunda Prof. Dr. Mehmet Toner, ''Akıllı Ulaşım Sistemleri'', ''Otonom (sürücüsüz) araçlar'' ve ''Büyük sistemlerin analiz ve kontrolü'' konusunda Prof. Dr. Ümit Özgüner olarak sıralandı.