Dual plan hıgh smas yüz germe tekniği ile yüz gençleştirme

Dual plan hıgh smas yüz germe tekniği ile yüz gençleştirme
Yayınlanma Tarihi: 06.02.2019 09:50 | Değiştirme Tarihi: 06.02.2019 09:50

Yüz germe tekniklerinde yaşanan gelişmelerden söz eden Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Gündoğan, Dual Plan High SMAS tekniği hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Plastik Cerrahların daha iyi ve doğal yüz gençleştirme sonuçları alma çabaları sonucunda yaşlanma süreci daha iyi anlaşılmış ve buna paralel olarak da Yüz Germe Tekniklerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Yıllar boyunce edinilen tecrübeler göstermiştir ki çekici ve doğal görünen sonuç alınması yüz derisinin altındaki asıl sarkan doku tabakası (SMAS) ve devamı olan boyundaki Platysma Kasının kaldırılıp asılması sağlanmadan, yani sadece deri tabakasına gerginlik yüklenerek uygulanan teknikler ile mümkün olmamaktadır.

Aynı şekilde sarkmış olan Orta Yüz Bölgesi de kaldırılmadan gerçek bir gençleşme mümkün olmayacaktır.

Sadece derinin kaldırıldığı (skin only) Yüz Germe ya da Minilift tekniklerinin en temeldeki yanlışı derinin bir örtü fonksiyonu olduğu ve alt dokulara yapısal ya da destekleyici bir görevinin olmadığı gerçeğine ters düşmeleridir. Deri (özellikle yüz derisi) doğası itibari ile esnemeye ve yer değiştirmeye (mimik yaptığımızda ya da yüzün ifadesine uygun olarak) eğilimlidir ve altta sarkmış olan kas, yağ ve diğer dokuları desteklemek gibi bir görevi ya da meziyeti yoktur.

Sadece derinin gerilmesi ile alttaki sarkmış dokuların kaldırılmaya çalışılması derinin örtü fonksiyonunu bozup kötü iz kalması, kulak önü çıkıntısının öne çekilmesi, kulak memesinin pozisyonunun değişmesi, gergin ve doğal olmayan bir yüz görünümü gibi anormal deri gerginliğine bağlı diğer sorunların ortaya çıkmasına sebep olur ve asıl sarkan deri tabakası (SMAS) gerilmediği için de ömürleri oldukça kısadır.

Sadece yüz derisinin çıkarılıp gerildiği teknikler sonrası deride meydana gelen aşırı gerginlik yüz konturlarını düzeltmekten çok düzleştirir ve deriye bindirilen yük arttıkça oluşan gerginlik neticesinde görülen şakak, favori ve ensede rahatsız edici saç hatlarında yer değiştirmeler görülebilir. Öte yandan deri, eninde sonunda gevşediğinden ve alttaki dokuları desteklemediği için Skin Only Face Lift, Minilift ve benzeri tekniklerin sonuçları genellikle kısa sürelidir.

SMAS dokusu doğası itibari ile esnemeyen yapısal bir katman olup yüzün deri altında asıl sarkan dokudur ve yine kas, yağ yastıkcıkları gibi sarkmış dokuları sarar ve bir çok noktada bu anatomik yapılara yapışıktır. Yüz konturunun yeniden elde edilmesi amacı ile SMAS katmanının kaldırılması aslında sarkmış olan tüm anatomik üniteleri aynı anda kaldırıp, gençlikte oldukları yerlere bir blok olarak taşınmasını mümkün kıldığından alttaki dokulara ciddi miktarda ve sürdürülebilir bir destek verip en doğal gençleşmeyi sağlar.  Bu şekilde sadece derinin çıkartıldığı yüz germe tekniklerinde görülen sorunları ortadan kaldırmaktadır.

Her ne kadar Dual Plan High SMAS prosedürlerinde de az miktarda da olsa deri çıkarılması gerekse de, alttaki asıl sarkan anatomik katmanlar kaldırılıp gerildiğinden, deri sadece yeni yüz konturlarına uyum sağlayacak kadar miktarda çıkartılır ki Klasik Skin Only Face Lift Tekniklerine göre çıkartılan deri miktarı çok daha azdır. Böylece Dual Plan High SMAS Tekniklerinin en büyük avantajı olan tamamen normal gerginlikte bir deri kapatılması olanaklı hale gelmektedir. Dual Plan High SMAS tekniklerinde amaç deriyi gererek yüzü gençleştirmeye çalışmak değil, sadece yeni oluşturulan yüz konturlarını sağlayan alttaki gerilmiş tabakanın üzerini örtmektir. Elde edilen yeni kontur üzerine doğallıkla yayılmış olan derinin bir miktar gerilme ve kendini yenileme kapasitesi vardır ve  “gergin” ya da “gerilmiş” görüntüye sebep olmadan alınan sonucun daha da iyi olmasına yardımcı olmaktadır.

High SMAS Tekniğinde SMAS katmanı elmacık kemiği seviyesinin üzerinden kaldırılıp aynı zamanda orta yüz bölgesini de etkilediğinden sadece alt yüz ve gerdan bölgesi değil yanak, çene hattına ilaveten orta yüz bölgeside kaldırılıp gerilebilir ve bu sayede Klasik Yüz Germede erişelemeyen ve genellikle ek operasyon gerektiren orta yüz bölgesine başka müdahale yapmaya gerek kalmamaktadır.

Yüz yaşlanmasının en önemli belirtileri olan sarkma ve yüz konturlarının kaybı, hemen her zaman deri altı derin dokularının sarkıp aynı zamanda volüm kaybetmeleri sebebi ile ortaya çıkar ve Sadece deri çıkartılarak yüz germe ya da Orta Yüz Germe Teknikleri ile nadiren yeterince tedavi edilebilirler. Ne yazık ki Derin Plan Yüz Germe Tekniklerine alışkın olmayan ve bu eğitimden geçmemiş ve yeterliliği olmayan diğer cerrahi branş hekimleri sıklıkla Skin Only Facelift ya da Minilift Teknikleri uygulayıp, bu tekniklerin yetersizliklerini örtmek amacı ile yüz liposuctionu, yanak yağı çıkarılması, gözaltından elmacık kemiği üzeri dokunun asılması, çene köşesi ya da gerdan implantı kullanılması ya da çeşitli iplik ile asma gibi ek ve çoğu zaman sorun çıkartan tedavi yöntemlerine başvurmaktadır. High SMAS Yüz Germe (Kaldırma) Tekniği hemen her zaman tek başına tüm bu işlemleri gereksiz kılmaktadır.