Müzik Terapisi Beyni Onarıyor!

Müzik terapisi, bireylerin psikolojik, sosyolojik, fiziki ve zihinsel gereksinimlerini karşılamak için müzik aktivitelerinden yararlanmaktır. Güçlü bir iletişim aracı olan müziğin kendine özgü yapısı ile insanların duygu ve düşüncelerine seslenerek onlarda pozitif etki oluşturmaktadır.

Yayınlanma Tarihi: 24.01.2019 16:57
Değiştirme Tarihi: 24.01.2019 16:57
Müzik Terapisi Beyni Onarıyor!

MÜZİK TERAPİSİNİN İŞLEVLERİ

·Müzik, insanlarınkendilerini kolay ve özgür şekilde ifade etmelerini sağlar. Müziğin kendine özgü evrensel dili, tüm insanları tek noktada birleştiren ortak dil özelliğine sahiptir. Müzik dinlemek insanların ritim ve estetik duygularını harekete geçirir. Müzik dinleyen insan toplumla uyumlu hale gelir. Kendini daha iyi ifade edebilen müzik dinleyicileri, etkili bir iletişim yoluna kavuşur.

·Müzik, beyin kabuğu ve merkezi sinir sisteminde yer alan konuşma, öğrenme, düşünme ve beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyarmaktadır. Depresyon geçiren gençler üzerinde rahatlatıcı etkisi olan müzik, hormonsal dengeyi de düzenleyici etkiye sahiptir. Müziğin türüne göre stres hormonlarında azalma ya da artma meydana gelir.

·Müzik terapisi, bireylerin psikolojik ve fiziki ihtiyaçlarını karşılamada ve sosyolojik ihtiyaçlarını karşılamada müzik aktiviteleri kullanaraketkili sonuçlar ortaya koyar.

MÜZİK TERAPİSİNİN ETKİLERİ

·Yapılan araştırmalarla klasik Batı müziğinin ve klasik Türk müziğinin iyileştirici etkisi olduğu ortaya konulmuştur.

·Müzikal terapide ritm, harmoni ve melodi gibi unsurlar tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Hastanın endokrin ve sinir sistemi üzerinde olumlu etki oluşturarak bireyin anlamlı tepkiler vermesini sağlar.

·Müzik terapisi bireyin iletişim kanallarını açmaktadır.

·Müzik terapisi sadece psikolojik yönü de zekayı da olumlu yönde etkilemektedir.

·Müzik terapisi zihin ve beden arasında uyum sağlar.

·Dinlenen müziğin türüne göre beynin farklı bölümleri aktif hale getirilebilir.

·Müzik terapisinin, solunum ritmi, kan basıncı, nabız sayısı, ve solunum kalitesi gibi unsurlar üzerinde de olumlu etkisi vardır. Beynin hasarlı bölgelerini de onarıcı etkisi vardır.

·Müzik dinlemek bir nevi beynin şarj edilmesi gibidir. Beyin hücreleri gelen enerjiyle yenilenmektedir.