Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Oyuncu Sanem Çelik'in yeni mesleği

Oyuncu Sanem Çelik'in yeni mesleği

Ünlü dizi oyuncusu Sanem Çelik rol aldığı diziler reytinglerde çakılınca tasarımcılığa soyundu.

12.03.2014 08:00

Sinema ve televizyon dizilerinin aranılan ismi Sanem Çelik de birçok meslektaşı gibi tasarımcılığa soyundu. Ünlü oyuncu, Pınar Altuğ gibi ayakkabı tasarlayacak.Son ola­rak Ok­tay Kay­nar­ca­’y­la bir­lik­te ‘İ­na­dı­na Ya­şa­ma­k’ isim­li di­zi­de rol alan Sa­nem Çe­lik, şim­di­ler­de yap­tı­ğı ayak­ka­bı ta­sa­rım­la­rıy­la adın­dan söz et­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Uzun yıl­lar kal­dı­ğı Ame­ri­ka­’da re­sim ve mü­zik gi­bi gü­zel sa­nat­lar ala­nın­da ça­lış­ma­lar ya­pan Çe­lik, 2007 yı­lın­dan bu ya­na yap­tı­ğı ayak­ka­bı ta­sa­rım­la­rı­nı Al­man­ya­’nın baş­ken­ti Ber­li­n’­de açı­la­cak bir fu­ar­da ser­gi­le­ye­cek.

"Oyunculuğu bırakmadım"Ta­sa­rım­la­rı­nı mar­ka­laş­tır­mak is­te­di­ği­ni belirten Çe­lik, “Ta­sa­rım ala­nın­da ça­lış­ma­lar ya­pı­yor ol­mam oyun­cu­lu­ğu bı­ra­ktığım an­la­mı­na gel­mez” dedi.Tasarımcı ünlülerSa­nem Çe­lik gi­bi sa­nat dün­ya­sı­nın bir­çok ün­lü is­mi de ta­sa­rım­la­rıy­la adın­dan söz et­ti­ri­yor. Pı­nar Al­tuğ ayak­ka­bı, Han­de Ata­izi, Mer­ve Bo­lu­ğur el­bi­se, Se­zen Ak­su ta­kı, Çağ­la Şı­kel ise şap­ka ta­sa­rım­la­rıy­la iş ka­dın­lı­ğı­na adım atan ün­lü­ler ara­sın­da yer alı­yor.Bugün
Yorumlar | 0
üye profil