Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
'Yatak odamın kapısı bile...'

"Yatak odamın kapısı bile..."

Ömür Gedik'in fobilerini duyunca çok şaşıracaksınız.

02.03.2014 10:21

Sinema eleştirmeni, şarkıcı ve hay­vanse­ver ki­şi­li­ğiy­le de son dö­nem­de çok ko­nu­şu­lan Ömür Ge­di­k, Bugün'e samimi açıklamalarda bulundu. Bilinmeyen yönlerinden ilk kez bahseden Ömür Ge­di­k'­in il­ginç bir fo­bi­si or­ta­ya çık­tı.

"Yatak odamın kapısı çelikten"Gedik, "Bu­gü­ne ka­dar 7-8 kez ev de­ğiş­tir­dim. Her ev de­ğiş­tir­di­ğim­de ya­tak oda­mın ka­pı­sı­nı da de­ğiş­ti­ri­yo­rum. Uyur­ken eve hır­sız gir­me­sin­den öy­le kor­ku­yo­rum ki, ya­tak oda­mın ka­pı­sı­nı çe­lik­ten yap­tı­rı­yo­ru­m" di­ye ko­nuş­tu. "Arabamda da biber gazı var"Hırsız fobisi olduğundan dolayı devamlı tedbir aldığını söyleyen Gedik, "Arabamda devamlı gaz spreyi taşıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Ayrıca aracıma biner binmez kapıları kilitlerim. Çantamı göz önünde bir yerde bırakmam. Yere koyarım ya da arka tarafta görünmeyecek bir yere bırakırım. Dışarıda da bu şekilde tedbirler alıyorum. Evde de üç köpeğim var. Onlar da bana güven veriyor" dedi.
Yorumlar | 0
üye profil