Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Nurgül Yeşilçay öyle bir ücret istedi ki...

Nurgül Yeşilçay öyle bir ücret istedi ki...

Ünlü oyuncunun yeni sezon için bölüm başına istediği ücret dudak uçuklattı...

25.06.2014 08:10

Ün­lü oyun­cu Nur­gül Ye­şil­çay, son iki se­zon­dur ek­ran­da is­te­di­ği ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­mı­yor. ‘Aşk ve Ce­za­’ di­zi­sin­den son­ra rol al­dı­ğı bir­kaç ya­pım rey­ting kur­ba­nı ol­ma­sı­na rağ­men Ye­şil­çay bö­lüm ba­şı üc­re­ti­ni gi­de­rek art­ı­rı­yor.

Özcan'dan sonra 100 bin barajını aştı Bir sü­re di­zi­le­re ara ve­re­ce­ği­ni açık­la­yan an­cak ge­len ca­zip tek­lif­ler kar­şı­sın­da ka­ra­rın­dan vaz­ge­çen ün­lü oyun­cu, ye­ni se­zon üc­re­tiy­le du­dak uçuk­lat­tı.Bölüm başına 140 bin lira talep eden Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak’taki rol arkadaşı Özcan Deniz’den sonra 100 bin barajını aşan ikinci oyuncu oldu. Özcan Deniz, Kasım 2014'te ekrana gelecek 'Kaderimin Yazıldığı Gün' adlı dizi için bölüm başına 150 bin liraya anlaştı.Ye­ni se­zon için bir çok diziden teklif alan ün­lü oyun­cu­nun şu an­da dü­şün­dü­ğü tek ko­nu ise Er­den Kı­ra­l’­ın ye­ni fil­mi ‘Ge­ce­’… Film­de Mert Fı­rat ve Vil­dan Ata­se­ve­r’­le bir­lik­te rol ala­cak olan Ye­şil­çay, İz­mi­r’­de ya­pı­la­cak çe­kim­le­re kon­san­tre ol­du.Ün­lü oyun­cu di­zi tek­lif­le­ri­ni si­ne­ma fil­mi­nin çe­kim­le­ri bit­tik­ten son­ra de­ğer­len­di­re­cek. nurgül yeşilçay fotoğrafları BugünUlan İstanbul mu, Kaçak Gelinler mi? Sizce, bu yaza hangisi damga vuracak?
Yorumlar | 0
üye profil