Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'ya büyük fark attı

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'ya büyük fark attı

Son dönemin parlayan yıldızları Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yaklaşamadı.

11.01.2015 10:24

Son dö­ne­min po­pü­ler oyun­cu­la­rı Se­re­nay Sa­rı­ka­ya ve Ke­rem Bur­sin, sa­de­ce di­zi ve si­ne­ma film­le­rin­den de­ğil, rek­lam­lar­dan da kü­çük bir ser­vet ka­zan­ma­ya baş­la­dı. Geç­ti­ği­miz yıl bir şam­pu­an fir­ma­sı­nın yü­zü olan Se­re­nay Sa­rı­ka­ya, ar­dın­dan bir je­an fir­ma­sıy­la an­laş­ma yap­tı. Sa­rı­ka­ya, bu an­laş­ma­dan 750 bin TL ka­zan­dı. Fir­ma, ye­ni se­zon­da 3 yıl­dır rek­lam­la­rın­da kul­lan­dı­ğı Kı­vanç Tat­lı­tuğ ye­ri­ne yıldız oyuncu Ke­rem Bur­si­n’­le an­laş­tı.

Gerisinde kaldılarBur­sin de tıp­kı Sa­rı­ka­ya gi­bi 750 bin li­ra­ya im­za at­tı. An­cak iki ünlü isim aldıkları 750’şer bin li­ra ile fir­ma­nın es­ki yü­zü Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un ge­ri­sin­de kal­dı. Geç­ti­ği­miz yıl fir­may­la 3 mil­yon li­ra­lık an­laş­ma ya­pan Tat­lı­tuğ, her iki oyun­cu­nun top­lam üc­re­ti­nin iki ka­tı­nı ka­zan­dı. (Bugün) serena sarıkaya fotoğrafları
Yorumlar | 0
üye profil