Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Film için evini ipotek etti

Film için evini ipotek etti

"Kaçış" filminin yapımcısı İhsan Taş filmi çekebilmek için evini ipotek ettirdi

10.06.2014 09:29

Baş­rol­le­ri­ni Atil­la Sa­ral, Zey­nep Gül­mez ve İl­ker Gür­so­y’­un pay­laş­tı­ğı ‘Ka­çı­ş’ isim­li si­ne­ma fil­mi­nin ya­pım­cı­sı ve Taş Fil­m’in sa­hi­bi İh­san Taş, fil­mi çe­ke­bil­mek için evi­ni ipo­tek et­ti­ği­ni açık­la­dı.Bugün'de yer alan habere göre 1950'li yıl­lar­da Bul­ga­ris­tan'dan Tür­ki­ye'ye kaç­ma­ya ça­lı­şan 3 gen­cin hi­kâ­ye­si­ni anlatan dö­nem fil­minin çok mas­raf­lı ol­du­ğu­nu an­la­tan İh­san Taş, "Hi­kâ­ye­yi oku­du­ğum­da hemen film yapmak istedim.

Bütün paramı yatırdımAra­ba­mı sa­tıp, kre­di çe­ke­bil­mek için evi­mi ipo­tek­le­dim. Bü­tün bi­ri­ki­mi­mi bu fil­me ya­tır­dım.Bat­man­lı ol­ma­ma rağ­men, o yıl­lar­da Bul­ga­ris­tan'da­ki Türk­le­rin çek­tik­le­ri acı­lar be­ni çok et­ki­le­di. Or­ta­ya gü­zel bir iş çık­tı. Uma­rım iz­le­yi­ci de be­ğe­nir" dedi.
Yorumlar | 0
üye profil