Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Ezgi Mola'ya müthiş teklif

Ezgi Mola'ya müthiş teklif

Güzel oyuncu Shakira'nın küresel reklam yüzü olduğu diş macunu firmasıyla anlaşma yaptı.

04.01.2015 12:06

Son dö­ne­min par­la­yan yıl­dı­zı Ez­gi Mo­la, ar­tan şöh­re­tiy­le bir­lik­te ön­de ge­len mar­ka­la­rın rek­lam yü­zü ola­rak ara­dı­ğı isim­ler­den bi­ri ol­ma­yı başardı. Göz­de oyun­cu, dün­ya­ca ün­lü Al­man diş ma­cu­nu fir­ma­sı­nın rek­lam tek­li­fi­ne ‘e­ve­t’ de­di.

En parlak dönemiÜn­lü yıl­dız Shakira­’y­la geç­ti­ği­miz yıl dün­ya ça­pın­da an­laş­ma ya­pan fir­ma, bu yıl Tür­ki­ye­’de­ki rek­lam yü­zü ola­rak Ez­gi Mo­la­’y­la an­laş­tı. Ba­şa­rı­lı oyun­cu­nun bu an­laş­ma­dan 500 bin li­ra al­dı­ğı öğ­re­nil­di. (Bugün)   ezgi mola
Yorumlar | 0
üye profil