Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'a tarihi fark

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'a tarihi fark

Demet Akalın Twiter’daki tek rakibi Cem Yılmaz’a Instagram hesabındaki takipçi sayısıyla fark attı.

13.07.2014 08:58

Sos­yal med­ya­yı en çok kul­la­nan isim­ler­den bi­ri olan De­met Aka­lı­n’­ın Twit­te­r’­da­ki tek ra­ki­bi Cem Yıl­maz. 6 mil­yon 350 bin ta­kip­çi sa­yı­sıy­la Tür­ki­ye­’de bi­rin­ci sı­ra­da yer alan ün­lü ko­med­ye­ni 3 mil­yon 830 bin ki­şiy­le De­met Aka­lın ta­kip edi­yor.An­cak De­met Aka­lın Twit­te­r’­da  ge­ri­de kal­dı­ğı  Cem Yıl­ma­z’­a Ins­tag­ra­m’­da 6 kat­tan faz­la fark at­tı. Cem Yıl­maz, Ins­tag­ra­m’­ı son gün­ler­de ak­tif kul­lan­ma­sı­na rağ­men bek­le­nen il­gi­yi gö­re­me­di.Ins­tag­ram­da 112 bin ta­kip­çi­si olan Yıl­maz, lis­te­nin ge­ri­le­rin­de yer alır­ken, De­met Aka­lın, 733 bin ta­kip­çi­siy­le sos­yal med­ya fe­no­men­le­ri­ne fark at­tı. Ins­tag­ra­m’­da en çok ta­kip­çi­si olan Türk ün­lü­le­rin ba­şın­da ge­len De­met Aka­lın, gü­nün her saa­tin­de fo­toğ­raf pay­la­şı­yor.

Instagram'ın top 10'u1- Demet Akalın: 733 bin2- Burcu Esmersoy: 480 bin3- Kıvanç Tatlıtuğ: 225 bin4-Hadise: 225 bin5-Ebru Gündeş: 185 bin6-Tuba Ünsal: 163 bin7-Ebru Şallı: 154 bin8-Beren Saat: 132 bin9-Hande Yener: 123 bin10-Kenan Doğulu: 114 bin demet akalın fotoğraflarıBugün
Yorumlar | 0
üye profil