Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'a tarihi fark

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'a tarihi fark

Demet Akalın Twiter’daki tek rakibi Cem Yılmaz’a Instagram hesabındaki takipçi sayısıyla fark attı.

Sos­yal med­ya­yı en çok kul­la­nan isim­ler­den bi­ri olan De­met Aka­lı­n’­ın Twit­te­r’­da­ki tek ra­ki­bi Cem Yıl­maz. 6 mil­yon 350 bin ta­kip­çi sa­yı­sıy­la Tür­ki­ye­’de bi­rin­ci sı­ra­da yer alan ün­lü ko­med­ye­ni 3 mil­yon 830 bin ki­şiy­le De­met Aka­lın ta­kip edi­yor.An­cak De­met Aka­lın Twit­te­r’­da  ge­ri­de kal­dı­ğı  Cem Yıl­ma­z’­a Ins­tag­ra­m’­da 6 kat­tan faz­la fark at­tı. Cem Yıl­maz, Ins­tag­ra­m’­ı son gün­ler­de ak­tif kul­lan­ma­sı­na rağ­men bek­le­nen il­gi­yi gö­re­me­di.Ins­tag­ram­da 112 bin ta­kip­çi­si olan Yıl­maz, lis­te­nin ge­ri­le­rin­de yer alır­ken, De­met Aka­lın, 733 bin ta­kip­çi­siy­le sos­yal med­ya fe­no­men­le­ri­ne fark at­tı. Ins­tag­ra­m’­da en çok ta­kip­çi­si olan Türk ün­lü­le­rin ba­şın­da ge­len De­met Aka­lın, gü­nün her saa­tin­de fo­toğ­raf pay­la­şı­yor.

Instagram'ın top 10'u1- Demet Akalın: 733 bin2- Burcu Esmersoy: 480 bin3- Kıvanç Tatlıtuğ: 225 bin4-Hadise: 225 bin5-Ebru Gündeş: 185 bin6-Tuba Ünsal: 163 bin7-Ebru Şallı: 154 bin8-Beren Saat: 132 bin9-Hande Yener: 123 bin10-Kenan Doğulu: 114 bin demet akalın fotoğraflarıBugün
Görüntülenme : 10847 Güncelleme Tarihi: 13/07/2014 09:17:53
Yayınlanma Tarihi: 13/07/2014 08:58:30

Haber Yorumları (0)

500

    Acunn.com'u Facebook'ta takip et.

    Acunn.com'un eğlenceli dünyasını yakından takip etmek için Facebook sayfamızı beğenin