Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Bekarlık Sultanlık Değilmiş!

Bekarlık Sultanlık Değilmiş!

Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğunu biliyor muydunuz?

22.07.2012 12:45

Kadınlarda mutluk oranı yüzde 62.7 düzeyinde gerçekleşirken, erkeklerde bu oranın yüzde 59.6’ya gerilediği belirlendi. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi de değişiklik gösterdi. 18-24 yaş grubundaki bireylerde mutluluk oranı yüzde 63.9 iken, 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde bu oran yüzde 60’a düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. 2003 yılından beri her yıl düzenli olarak Yaşam Memnuniyeti Araştırması gerçekleştiren TÜİK, bu araştırma ile Türkiye’deki bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim ve kişisel sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlardaki memnuniyetlerini ölçüyor. Ayrıca, bireylerin kamu hizmetlerinden memnuniyetleri de ölçülmekte ve bunların zaman içindeki değişimi takip ediyor. 18 ve daha yukarı yaştaki fertlerin kapsandığı araştırmada, aynı hanedeki fertlerin ankete cevap verirken birbirlerinden etkilenmemesi için, birbirlerinin cevaplarını duymayacakları uzaklıkta görüşme yapılıyor. Araştırmaya göre Türkiye’de 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 61.2’si mutlu olduğunu söyledi. 2009 yılında bireylerin yüzde 54.3’ü kendini mutlu, yüzde 14.6’sı ise mutsuz olarak ifade ederken, 2009 yılında bu oran sırasıyla yüzde 61.2 ve yüzde 10.7 düzeyinde gerçekleşmişti. 2010 yılında evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin yüzde 63.7’si mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 53.5 düzeyinde gerçekleşti. Evlilerden yüzde 9.2’si "mutsuzum" derken, bekarlardan yüzde 15.3’ü "mutsuzum" ifadesini kullandı.Kadınların yüzde 62.7’si mutlu Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62.7 iken, erkeklerde bu oran yüzde 59.6 düzeyinde gerçekleşti. Kriz yılı 2009 verilerine göre erkeklerin de, kadınların da mutluluk düzeyinin düşük. 2009’da kadınların yüzde 58.1’i mutluyum derken, erkeklerin yüzde 50.2’si mutlu olduğunu ifade etti. Kadınların yüzde 10’u, erkeklerin yüzde 11.5’i mutsuzum derken, 2009 yılında bu oranlar sırasıyla yüzde 12.3, yüzde 17.1 düzeyinde gerçekleşmişti.Mutluluk düzeyi gençlerde yüksek Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi de değişiklik gösterdi. 18-24 yaş grubundaki bireylerde mutluluk oranı yüzde 63.9 iken, 25-34 yaş grubundakilerde yüzde 64.4; 35-44 yaş grubundakilerde yüzde 57.5; 45-54 yaş grubundakilerde yüzde 58.9; 55-64 yaş grubundakilerde yüzde 61.3; 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde bu oran yüzde 60 düzeyinde gerçekleşti.Eğitim düzeyi arttıkça mutluluk düzeyi de artıyor Eğitim düzeyi arttıkça mutluluk düzeyi de arttı. Okur yazar olmayanların mutluluk düzeyi yüzde 56.5; okur yazar olup bir okul bitirmeyenlerin yüzde 56 düzeyindeyken, ilkokul mezunu olanlarda mutluluk oranı yüzde 60.5 olarak belirlendi. İlköğretim veya ortaokul mezunlarında mutluluk düzeyi yüzde 61.6 düzeyinde ifade edilirken, lise ve dengi okullarda bu oran yüzde 62.7’ye, yüksekokul ya da üniversite mezunlarında yüzde 67.7’ye yükseldi

Yorumlar | 0
üye profil