Ata Demirer'in ayrıldıktan sonra ilk hamlesi

Ata Demirer'in ayrıldıktan sonra ilk hamlesi

Ünlü komedyen yıllar önce ortaya çıkardığı Veteriner Niyazi Gül karakterini beyazperdeye taşıyor.

Özge Borak'tan sürpriz bir şekilde boşanan ünlü komedyen Ata Demirer, 2000 yılında ortaya çıkardığı Veteriner Niyazi Gül karakterini beyazperdeye taşıyor.2000 yılında ortaya çıkardığı Veteriner Niyazi Gül karakterini beyazperdeye taşıyan Demirer, yeni filminin çekimlerine başladı.

Çekimlere başladıEy­yvah Ey­vah film­le­riy­le si­ne­ma­da ha­tı­rı sa­yı­lır bir iz­le­yi­ci kit­le­si­ne sa­hip olan Ata De­mi­rer, bir sü­re­dir ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü­ğü Ni­ya­zi Gül Dört Na­la fil­mi­nin çe­kim­le­ri­ne İz­mi­r'­de baş­la­dı. Demet Akbağ ve Şebnem Bozoklu da olacakİlk kez 2000 yı­lın­da te­le­viz­yon­da ya­yın­la­nan 'Kor­san TV' isim­li prog­ra­mın­da can­lan­dır­dı­ğı Ni­ya­zi Gül ka­rak­te­ri­ni 15 yıl son­ra be­yazper­de­ye ta­şı­yan De­mi­rer, film­de De­met Ak­bağ ve Şeb­nem Bo­zok­lu ile ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek. Film Mayıs ayında vizyona girecekAka­de­mik ve­te­ri­ner Ni­ya­zi Gü­l'­ün at ya­rış­la­rın­da ya­şa­dı­ğı ma­ce­ra­la­rı an­la­tan fil­min yö­net­men­li­ği­ni De­mi­re­r'­in ön­ce­ki 4 fil­mi­ni çe­ken Ha­kan Al­gül üst­le­ne­cek. Film ma­yıs ayın­da viz­yo­na gi­re­cek. Haber ile ilgili metin girin!.
Görüntülenme : 4901 Güncelleme Tarihi: 26/01/2015 14:30:18
Yayınlanma Tarihi: 26/01/2015 12:29:47

Haber Yorumları (0)

500

    Acunn.com'u Facebook'ta takip et.

    Acunn.com'un eğlenceli dünyasını yakından takip etmek için Facebook sayfamızı beğenin