Greenbox Çekim Yöntemi İle Bilindik Sahneler

İlk olarak 1958 yılında kullanılmaya başlanılan bluescreen tekniğinin gelişmiş halidir. Günümüzde Greenbox adı verilen teknik yeşil fon önünde konulan kişi ya da nesnelerin çekimden sonra arka fonuna istenilen giydirmenin yapılabilmesini sağlamaktadır. Ge

Yayınlanma Tarihi: 31.07.2013 15:29
Değiştirme Tarihi: 31.07.2013 15:54
Greenbox Çekim Yöntemi İle Bilindik Sahneler

İlk olarak 1958 yılında kullanılmaya başlanılan bluescreen tekniğinin gelişmiş halidir. Günümüzde Greenbox adı verilen teknik yeşil fon önünde konulan kişi ya da nesnelerin çekimden sonra arka fonuna istenilen giydirmenin yapılabilmesini sağlamaktadır. Gelişen teknoloji ile çeşitlerinden bahsetmek mümkündür.

1-Greenbox: Yeşil renkte bir perde önüne konan oyuncu veya objenin kamera tarafından kaydı alındıktan sonra bilgisayar ortamında perdedeki rengin videodan ayıklanıp arka plana istenen sabit veya hareketli görüntünün aktarılmasıdır.

2-Motion Control : Özel bir kamera kullanılarak uygulanan bu teknikte mantık olarak bir arada olması imkansız olan iki görüntünün mesela ateşte yürüyen bir insan sahnesinde önce oyuncu greenbox ortamında yürürken kamera hareketleri dijital olarak kayıt altına alınır daha sonra kor halinde yanan bir ateş yine aynı kamerayla fakat bu sefer bir önceki kayıtta kayda alınan kamera hareletlerini tekrarlayarak çekim yapılır. böylece teknik büyük ölçüde tamamlanmış olur. geriye sadece ayrıştırma işlemini yapmak kalır.

3-Camera Matching : Bu teknikte perde üzerine işaretler konularak kamera hareketleri bu işaretlerin konumlarının değişmesiyle dijital olarak kayıt altına alınır. daha sonra perdedeki renk ayıklanarak ortama 3D bir görüntü aktarılır. fakat 2D çekim ile 3D ortamın kamera hareketlerinin birbirleriyle uyum içinde olması gerekir. işte bu noktada devreye perdedeki işaretlerin konumlarının değişmesi sonucu kayda alınan kamera hareketleri giriyor ve bu hareketler 3D ortamdaki kamera hareketinin nasıl olacağını gösteriyor. böylece 2D görüntü ile 3D görüntü arasında bir kopukluk yaşanmamış olur.

Haber ile ilgili metin girin!.
Kaynak: filmlerim.com