Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır

Günümüzde çiftler 'Evlilik Sözleşmesi' ile bireysel haklarını yasal koruma altına alıyor.

12.03.2014 16:46

Çiftler evlenmeden önce, sonra ya da nikah esnasında bir mal rejimi sözleşmesi yaparak edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı veya mal ortaklığını benimseyerek sözleşme yapabilir.Mal rejimi sözleşmesi şekle tabidir. İmzaların tasdikli olması ya da sözleşmenin bizzat noter tarafından düzenlenmesi gerekir. Nikah sırasında yazılı olarak eşler, “biz şu mal rejimini benimsedik” diye bir belge ibraz edebilirler. Sözleşmenin, gerek noterde yapılsın gerek nikah sırasında evlenme memuruna sunulsun, mutlaka tarafların imzalarını içermesi gerekiyor. Edinilmiş mallara katılma rejiminin benimsenmesi, Türkiye’de, evli kadının durumunu iyileştirme amacını güder.

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılırEvlenmeden önce ya da sonra ve nikah sırasında yapılabilir. Evlilik anlaşması için eşlerin birlikte yazılı ve imzalı belge sunmaları yeterlidir. Bunun dışında yapılan mal rejimi sözleşmesi için noter iki şekilde devreye girer:- Taraflar imzaladıkları belgeyi notere götürürler ve noter sadece imzaları onaylar.- Noter kendisi mal rejimi sözleşmesini düzenler. Tarafların kendi önüne geldiğini ve bulunduğu beyanları bizzat kendi kaleme alarak altını imzalar ve taraflara imzalatır. Mal rejimini seçerken ne yapmalıEvlenecek ya da evlenmiş olanlar, yasal mal rejiminin dışına çıkmak istiyorlarsa, ciddi olarak düşünmeliler. En kolay seçim “mal ayrılığı sözleşmesi”dir. Eşler,  bu sözleşmeyle birbirinden bağımsız olarak, mallar üzerinde bütün haklarını kullanabilir hale gelirler. Hangi mal rejiminin seçileceğine ilişkin olarak iyi bir hukukçuya başvurmak gerekir. Aile hukukuna özel ilgisi olan hukukçudan danışma almak iyi olur. Çünkü mal rejiminin tasfiyesi gündeme geldiğinde oldukça büyük sorunlarla karşılaşılabilir. Hangi mallar edinilmiş mal olarak kabul edilirEdinilmiş mal hakkında kanunda geçen bir tanım şöyle: “Eşlerin bedelini ödeyerek ya da emekleri karşılığında elde ettikleri mal varlıksal değer.” Dolayısıyla bedelini ödeyip aldığınız herhangi bir taşınır ya da taşınmazın, hisse senedi, menkul kıymet ve çalışmanızın karşılığı olan maaşınızla edinilmiş mallar bu kapsama girer.Kişisel mallarınız, diğer eşe karşı hiçbir yükümlülüğünüzün olmadığı mal varlıksal değerlerin getirileri de kural olarak edinilmiş maldır. Örneğin, miras olarak kalan bankadaki para kişisel maldır ve eşin bu para üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi mümkün değildir. Ama o paranın faizleri edinilmiş mal sayılır ve eşin o getiri üzerinde alacak hakkı vardır. Hangi mallar edinilmiş mal olarak kabul edilmez“Edinilmiş mallara katılma” denilen mal rejiminde, edinilmiş olanların dışında “kişisel mallar” da vardır. Bunlar, kural olarak, herhangi bir karşılık ödenmeden elde edilmiş olan mallardır. İlaveten manevi tazminat türü de kişisel mallardan sayılır.Eşlerin bu tür mallar üzerinde herhangi bir alacak hakkı söz konusu değildir. Miras yoluyla kalanlar, eşlerin şahsi giyimleri, piyango ikramiyesi, bağış yoluyla elde edilmiş para vb. mallar kişiseldir, edinilmiş değildir.kadın ve kadın
Yorumlar | 0
üye profil