Çocuklarda şiddet eğilimi nedenleri?

Çocuklarda şiddet eğilimi nedenleri?
Yayınlanma Tarihi: 04.10.2016 12:26 | Değiştirme Tarihi: 04.10.2016 12:29

Bugün toplumsal bir sorun haline gelen şiddet tek bir nedene bağlı olarak ele alınamaz.

Çocuklarda şiddet eğilimi nedenleri?

Bugün toplumsal bir sorun haline gelen şiddet tek bir nedene bağlı olarak ele alınamaz.Şiddetin aile,sosyal iletişim araçları ve çevresel faktörler olmak üzere birçok nedeni var.

Şiddet eğilimli çocuklarda ailenin rolü

Herşeyden önce bir çocuğun şiddet eğiliminin ilk ve en önemli nedeni ailedir. Eğer bir aile de aile içi saygısızlık, anne baba şiddeti,kardeşler arası şiddet,kadına şiddet,ağır hakaretler ve küfürler var ise, üzgünüz ama o çocuk her an patlamaya hazır,sık sık kavga eden bir bireye dönüşebiliyor.Çocuğu şiddetle eğitmeye çalışmak,çocuğa gözdağı vermeye çalışmak yapılan en büyük yanlışlandan biridir.Unutmayın ki aile içi şiddet gören çocuklar, önce şiddeti yaşamın bir parçası olarak görmeye daha sonra da hayatında sürdürmeye başlar.

Aile içi sevgisizlik ve ilgisizlikte çocukta şiddet eğilimini arttıran nedenler arasında yer alıyor.Çoğu çocuk sırf ilgi çekebilmek için şiddete başvuruyor.

Çocuğu sürekli yargılamak,eleştirmek,suçlamak veya alay etmek onun kendine güven duygusunu azaltır ve saldırganlaşmasını sağlar.Çocuğun aşırı kısıtlanması veya aşırı serbest bırakılması da şiddete eğilimini arttırabiliyor.

Sosyal medya ve televizyonun olumsuz etkisi

Çocukların şiddet eğilimlerinin bir diğer nedeni ise televizyon veya sosmal medya gibi iletişim araçlarından olumsuz faydalanmalarıdır. Şiddet içerikli oyunlar,oyuncaklar,program ve haberler çocukların şiddete olan eğilimlerini arttırıyor.

Sosyal ve çevresel faktörler

Çevredeki insanların birbirine sözlü veya fiziki şiddet uygulaması çocuğa kötü model oluyor.Ekonomik farklılıkların okul ortamına taşınması ve malesef toplumsal yozlaşma şiddeti doğuruyor.Özellikle okullarda çeşitli gruplaşmalar olması,çocuğun kendini koruma amaçlı bi grup seçmesi gibi nedenler de çocuğun şiddete olan eğilimini arttırıyor.