Yurt dışına çıkarılabilecek döviz miktarı değişti

Yayınlanma Tarihi: 11.06.2015 11:14 | Değiştirme Tarihi: 11.06.2015 12:08

Türkiye’den yurt dışına çıkarılabilecek para ve döviz miktarındaki sınırlar yeniden belirlendi.

Türk Parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı serbest olacak.Bakanlar Kurulu'nun “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 25 bin TL'yi aşan Türk parasının yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılacak. Kararın 4.maddesinde yapılan değişiklikle yurtan döviz ihracı serbest olacak ve 10 bin euro ve eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılacak. Kararın eski halinde 5 bin dolar ve karşılığı paranın serbestçe çıkarılabileceği ifadesi yer alıyordu.Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışında yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere sermayeihraç eden Türkiye'de yerleşik kişileri, her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına bildirecekler.Bakanlık, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak Türkiye'de yerleşik kişilerden istenecek bilgi, belge ve bunların gönderilme Süreleri ile gönderileceği kurumlara ilişkin esasları belirleme ile yetkili olacak.