Yargıtay'dan maaş ve mesai alacaklarıyla ilgili flaş karar!

Yargıtay'dan maaş ve mesai alacakları olan işçilerle ilgili flaş bir karar geldi. Yargıtay işçinin maaş ve mesailerini aldığını artık işverenin tanık üzerinden değil, belgelerle kanıtlaması gerektiğine hükmetti.

Yayınlanma Tarihi: 15.06.2020 10:01
Değiştirme Tarihi: 15.06.2020 10:01
Yargıtay'dan maaş ve mesai alacaklarıyla ilgili flaş karar!

Bir restoranda çalışan gencin işten çıkartılmasının ardından mahkemenin yolunu tutan genç, yargıtay tarafından haklı bulundu ve tüm alacaklarının ödenmesine karar verdi. 

Kararı davalı işletmeci temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nda ’ücretin’; ’bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak’ tanımlandığına dikkat çekti. Kararda; ücreti ödenmeyen işçinin, bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi mümkün olduğu gibi, ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması da mümkün olduğu hatırlatıldı. İşverenle çekişme içine girmek isteyen işçinin haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkının da bulunduğunun vurgulandığı kararda şöyle denildi:

'TANIKLA İSPATI MÜMKÜN DEĞİL'

"Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önem taşımaz. Ancak, ücretin ödenmediğinden söz edilebilmesi için ücret ödeme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir. Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir."

KARARI OY BİRLİĞİYLE BOZDU

Yargıtay, davacının talebinin eksik ücret ödenmesine ilişkin olmasına karşın; mahkemece son iki aylık ücretin ödenmemesine dair değerlendirme yapılması ve davacının talebi olmayan son iki aylık ücret alacağının kabulüne karar verilmesini yasaya aykırı buldu. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedildi.

Etiketler: yargıtay - işçi - işveren