Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Yargı Kararlarının Gereği Yerine Getirildi

Yargı Kararlarının Gereği Yerine Getirildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB), bazı basın yayın organlarında yer alan "Danıştaydan özelleştirme kararına yürütmeyi durdurma" haberine ilişkin açıklama yapıldı.

26.12.2013 22:59

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB), bazı basın yayın organlarında yer alan "Danıştaydan özelleştirme kararına yürütmeyi durdurma" haberine ilişkin açıklama yapıldı. "İdare tarafından bugüne kadar yapılan özelleştirme uygulamalarının iptaline ilişkin açılan davalarda, verilen iptal kararları süresi içinde uygulanarak yargı kararlarının gereğinin yerine getirildiği" bildirilen açıklamada, basında yer alan yargı kararlarının uygulanması amacıyla idare tarafından süresi içinde gerekenlerin yapıldığı, sonuç alınamaması üzerine alıcılar aleyhine iade davaları açıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bahsi geçen özelleştirmelerin iptaline ilişkin yargı kararlarının İdaremize, bu kuruluşların alıcılara devrinden çok sonra idareye tebliğ edilmesi nedeniyle kuruluşların özelleştirme bedelleri alıcıdan tahsil edilmiş, bu gelirler hazineye aktarılmış, söz konusu varlıkları devralan alıcı farklılaşmış, kuruluşların hukuki ve fiili yapıları değişmiş, özelleştirmeden önce kamu kuruluşu olması nedeniyle çalışanları kamu personeli olan, kamuya yönelik mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerini yürüten kuruluşlar, özelleştirme sonrası özel hukuk hükümlerine tabi hale gelmiş, çalışanların yapısı, tabi olduğu mevzuatı değişmiş ve bu kuruluşların piyasada özel sektör olarak yerlerini almış olmaları ve diğer taraftan sonuçlanan bir geri alma davasında Yargıtay tarafından alıcılara karşı dava açılmasının mümkün olmayacağı belirtilmesi nedenleriyle yargı kararlarının uygulanması fiilen ve hukuken imkansız hale gelmiştir.TBMM tarafından da 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu'na eklenen ek 5'inci madde ile hukuki imkansızlığın var olup olmadığına, var olduğu takdirde bu hallerde yapılacak işlemlerin neler olacağına ilişkin, yürütmenin en üst organı olan Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir."Bakanlar Kurulunun da aldığı kararla yargı kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan fiili imkansızlık nedeniyle 5 kuruluş hakkında verilen yargı kararlarıyla ilgili, geriye ve ileriye yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesini kararlaştırdığı hatırlatılan açıklamanın devamında şunlar belirtildi:"Nitekim geçmiş dönemlerde de, 18 özelleştirme uygulaması için gerek Bakanlar Kurulu gerek Yüksek Planlama Kurulu gerekse Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, mahkemelerce verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının uygulanmasında fiili ve hukuki imkansızlık olduğu, bu nedenle de işlem yapılmaması gerektiğine dair kararlar alınarak iptal kararları uygulanmamıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından söz konusu Kanun maddesinin iptaline karar verilmiş,  iptal kararı henüz yayımlanmamıştır. Diğer taraftan Danıştay tarafından söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, bu davalar henüz sonuçlanmamıştır."

Yorumlar | 0
üye profil