Vision Art Platform sunar: No Room For A Door 1 Temmuz - 1 Ağustos 2021

Bir Fransız özdeyişi şöyle der: “Bir kapı ya açıktır ya da kapalı.” 1926 yılında Marcel Duchamp, Larrey sokağındaki küçük ev-atölyesine bu iddiayı boşa çıkaran bir mimari müdahalede bulunur. Birbirine bitişik banyo ve yatak odasının arasına tek bir ahşap kapı menteşeler. İşte bu kapı aynı anda hem açık hem de kapalıdır; bir odayı kapattığında diğerini açmaktadır. Daha sonra “Porte, 11, rue Larrey” adlı işe dönüşen bu cin fikir, insanın düşünsel sınırlarının mekanla nasıl eklemlendiğini somut olarak gösterir; içinde soluk alacak mekanlar yaratmak için onları açmamız, hatta her defasında yeni kapılar, pencereler, geçitler icat etmemiz gerektiğini düşündürür. İçlere ve ya dışarlara değil geçişlere ve eşiklere gözünü diker. İşte Vision Art Platform tam da böyle; sınır aşan geçişler tasarlama cesaretiyle yola çıkıyor. Disiplinler-aşırı bir kültür, sanat platformu olma idealiyle, mekan açmayı ve mekansallaşmayı pek çok boyutu ile tartışan bir sergiyle serüvenine başlıyor. Akaretlerdeki yeni mekanında düzenlediği bu ilk sergide “açıklık” kavramına odaklanıyor.

Yayınlanma Tarihi: 05.07.2021 16:33
Değiştirme Tarihi: 05.07.2021 16:33
Vision Art Platform sunar: No Room For A Door 1 Temmuz - 1 Ağustos 2021

Sergide birbirinden çok farklı üretim biçimleri olan sanatçıların işleri mimari unsurlar vasıtasıyla biçimsel ilişkiler kurarken; amnezik bir boşlukta, hiçbir yere ait olmama hissinin verdiği sıkıntı kadar; yağmalanmış bir geçmişi kurtarmanın, tanıklara kulak vermenin ve kutsallığı yeniden inşa etmenin umudu da hissediliyor. Yeryüzüne ve belleğe açılmak arzusu serginin anlam katmanlarını birbirine bağlıyor.  
     
Mekanlar sadece fiziksel değil elbette. Bellek ve deneyimle genişleyen, zamanın içinde akordeon gibi açılan görünmez boyutları var. Kaç kişiye yuva oldukları, kimleri kapı dışarı ettiklerine göre esner ya da büzülür, sonsuzca dönüşür mekanlar. Belki de bu yüzden hacimleri metre karelerle değil yıllarla ölçülmeli. Bazı mekanların yıkımından geriye kalan boşluğa bir daha imar izni verilemez. Bazı mekanlar ise kapı-duvardır, hiç bir yere açılmaz. Bu durumda bir iç dış ilişkisinden ziyade bir yüzey işidir mekan açmak. Belki de kapılar ya da pencerelerdir tüm mekanlar. Peki onlar mesken tutulabilir mi? O eşiklere kimler ve neler tutunur? 

Sergi Koordinatörü: Leyla Ünsal
Sergi metni: Ezgi Bakçay

No Room For A Door

1 Temmuz - 1 Ağustos 2021


Candaş Şişman
Işık Özçelik
Majid Baharan
Mert Acar
Nermin Ülker
Sevim Sancaktar
Tanzer Arığ