Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu? İşte TÜİK'in 2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması...

Her yıl yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşıldı. 2020 Yaşam Memnuniyeti sonuçlarına göre mutlu olduğunu belirten 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 48,2 oldu. Bu oran 2019 yılında 52,4 iken bu yıl yüzde 4'e yakın bir düşüş göze çarptı. Öte yandan mutsuz olduğunu söyleyen bireylerin oranı ise 2019 yılında 13,1 iken 202'de 14,5 oldu.

Yayınlanma Tarihi: 18.02.2021 12:29
Değiştirme Tarihi: 18.02.2021 12:29
Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu? İşte TÜİK'in 2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması...

Paylaşılan sonuçlara göre 2019 yılında mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 47,6 iken bu oran 2020 yolında yüzde 43,2'ye geriledi. Kadınlarda ise 2019 yılında yüzde 57,0 iken 2020 yılında yüzde 53,1 oldu.

EVLİLER, EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU

Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 51,7 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 41,3 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 46,7'sinin, evli kadınların ise yüzde 56,8'inin mutlu olduğu gözlendi.

EN MUTLU OLANLAR 65 YAŞ VE ÜZERİ

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 65 ve üzeri yaş grubu, 2019 yılında yüzde 58,5 2020 yılında ise yüzde 57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

En düşük mutluluk oranı ise 2019 yılında yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020 yılında yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi.
Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü.

Bunu sırasıyla yüzde 50,3 ile ilkokul mezunu, yüzde 46,8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 46,1 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 44,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 69,7 olurken bunu sırasıyla yüzde 15,0 ile çocuklar, yüzde 4,2 ile kendisi, yüzde 3,6 ile anne/baba, yüzde 3,5 ile eş ve yüzde 2,2 ile torunlar takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 70,9 olurken bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,6 ile para ve yüzde 2,3 ile iş takip etti.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 69,6 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 68,5 iken kadınlarda bu oran yüzde 70,7 oldu.

Kaynak: İHA