Tribün Yasağı Geliyor!

Tribün Yasağı Geliyor!
Yayınlanma Tarihi: 07.11.2013 12:17
Değiştirme Tarihi: 07.11.2013 12:02

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), öğrenci disiplin yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle izinsiz bildiri dağıtma kınama cezaları arasına girdi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), öğrenci disiplin yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle izinsiz bildiri dağıtma kınama cezaları arasına girdi. Öğrencilere tıpkı maçlarda olay çıkaran taraftarlara tribün yasağı gibi ceza gelecek.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne yapılan değişikliğe göre, yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtan, afiş ve pankart asan öğrencilere kınama cezası verilecek.Suç sayılan eylemleri işleyen veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlayan öğrencilere, 2 yarıyıl uzaklaştırma cezası verilecek.Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilecek.  (AA)