Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Söz Sırası Erkan Özerman'da

Söz Sırası Erkan Özerman'da

Erkan Özerman ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında 'Gümüş' dizisine ilişkin sözleşmenin Kıvanç Tatlıtuğ tarafından haksızca feshedildiği yönündeki iddialar sonucunda açılan davada son sözü Erkan Özerman ve avukatı söyledi.

17.07.2012 21:33

Erkan Özerman ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında 'Gümüş' dizisine ilişkin sözleşmenin Kıvanç Tatlıtuğ tarafından haksızca feshedildiği yönündeki iddialar sonucunda açılan davada son sözü Erkan Özerman ve avukatı söyledi.Erkan Özerman'ın avukatı Okan Bingül'ün basın organlarına yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;Son günlerde basında çıkan haberlerin aksine, Erkan ÖZERMAN ve Kıvanç TATLITUĞ arasında İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesinde devam eden tazminat davasına ilişkin olarak hazırlanan bilirkişi raporlarında;Kıvanç TATLITUĞ’un Erkan ÖZERMAN ile olan sözleşmesini haksız olarak feshettiği,Erkan ÖZERMAN’ın Kıvanç TATLITUĞ’dan cezai şart haricinde uğradığı zararın tazminini de isteyebileceğiaralarında Erol EVGİN’inde bulunduğu bilirkişilerce kabul edilmiştir.Ancak;  sadece beş kişilik heyette bulunan tek bir bilirkişi, kesinleşmiş mahkeme kararının aksine taraflar arasındaki sözleşmenin etik olarak sorgulanabileceği yönünde görüş bildirmiştir. Bu bilirkişi yorumunun hukuki hiçbir değeri yoktur. Mahkemeler sözleşmeyi etik olarak değil yasal olarak değerlendirir.Ayrıca  taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi Kıvanç TATLITUĞ’un haksız olarak feshettiği, İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/96 Esas sayılı dosyasından yapılan yargılama ile sabit hale gelmiş ve bu karar Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiştir.Bu itibarla her ne kadar basında taraflar arasındaki sözleşmenin geçersiz olduğu yönünde gerçekle bağdaşmayan haberler çıkmış ise de, Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen Mahkeme ilamı, sözleşmenin geçerli olduğunu ve Kıvanç TATLITUĞ’un haksız olarak sözleşmeyi feshettiğini ortaya koymuştur.Erkan ÖZERMAN tarafından Kıvanç TATLITUĞ’a açılan tazminat davasına ilişkin yargılamada da düzenlenen bilirkişi raporları arasında çelişki bulunmakla birlikte bu çelişki sözleşmenin geçerliliği ile ilgili olmayıp sözleşmenin uygulanması ile ilgilidir.Bilirkişi Heyetinde  bulunan sektör bilirkişisi tarafından düzenlenen raporda, “Gümüş dizisine ilişkin sözleşme görüşmelerinin Erkan ÖZERMAN tarafından yapıldığı, hatta ilk iki bölüm ödemesinin Erkan ÖZERMAN’a yapıldığı bu itibarla Kıvanç TATLITUĞ’un Gümüş dizisinden elde ettiği net gelirin  %20’sini Erkan ÖZERMAN’a  ödemekle yükümlü olduğu” kanaatine varılmıştır.Diğer bilirkişiler ise talep edilen tazminata esas olacak parametreler konusunda farklı görüşler bildirmişlerdir.Bilirkişi raporlarında ödenecek meblağa ilişkin çelişki olduğundan dosya büyük bir ihtimalle yeni bilirkişilere gidecektir.Basında yer alan haberler,  davanın sanki müvekilimiz Erkan ÖZERMAN aleyhine sonuçlandığı şeklinde bir kanaate yol açmış bulunmaktadır. Müvekkilimizin talebi doğrultusunda;  bu kanaatin gerçeklerle bağdaşmadığı,  yargı sürecinin devam ettiğini  sizin kanalınızla topluma duyurmak zorunluluğu hasıl olmuş bulunmaktadır.Talebiniz halinde ve müvekiliminde muvaffakati olursa raporları tarafınıza gönderebilirim.Takdir yargının olmakla birlikte dosya kapsamındaki raporlar Erkan ÖZERMAN’ın haklı olduğunu bir kere daha göstermiştir ve yargılama sonunda müvekilimin haklılığı bir kez daha anlaşılacaktır.

Yorumlar | 0
üye profil