Serebral palsi nedir? Serebral palsi tedavisi, belirtileri ve nedenleri

Serebral palsi nedir? Serebral palsi tedavisi, belirtileri ve nedenleri
Yayınlanma Tarihi: 06.12.2019 21:02
Değiştirme Tarihi: 06.12.2019 21:02

Serebral palsi yani beyin felci denilen bu hastalık, bebeklik evya çocukluğun başında ortaya çıkar. Bu hastalıkta, cücut hareketlerini ve kaslar arasındaki uyumu kalıcı olarak etkilenir. Peki, bir nörolojik bozukluk olan Serebral palsi nedenleri, belirtileri nedir, tedavisi var mıdır?

Beynin, kas hareketlerini kontrol eden bölgelerinde söz konusu olan anormalliklerden kaynaklanan Serebral Palsi hastalığının bir diğer ayı beyin felcidir. Serebral Palsi hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. 

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Beyin felci de denilen Serebral Palsi hastalığı, kasların uyumunu, hareketini ve motor becerilerini etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık, vücudun koordineli ve amaçlı şekilde hareket yeteneğini engeller. Bu ise solunum, bağırsak kontrolü, yeme, konuşma gibi hareket becerileri içeren tüm vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. 

SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ

Serebral Palsi, doğum öncesi, doğum sırasında veya doğumdan kısa bir süre sonra yaşanan oksijen eksiliği, enfeksiyonlar ve beyin travması gibi sorunlardan ortaya çıkar. 

Hamilelik sırasında yaşanan kızamıkçık, toksoplazma, zika virüsü veya sitomegalovirüs enfeksiyonları bazen serebral palsiye neden olabilir. Aynı zamanda gen anormallikleri de beyinde yapısal bozukluklara neden olarak serebral palsiye yol açabilir.

Serebral Palsi hastalığına erken doğan prematüre bebekler daha hassastır. Çünkü bu bebeklerde beynin bazı bölgelerinde kan damarları tam gelişmemiştir. Bu ise kolayca kanamasına, hasara zemin hazırlamasına neden olmaktadır. 

Kernikterus serebral palsinin önemli nedenlerinden biridir. Yenidoğan döneminde sarılığa yol açan kandaki yüksek bilirubin seviyeleri, kernikterus adı verilen beyin hasarına neden olabilir.  

Yaşamın ilk iki yılında görülen menenjit, ağır sepsis, yaralanmalar ve ciddi dehidrasyon gibi sorunlar beyne zarar verebilir ve sonrasında beyin felcine neden olabilir. Bebeklik döneminde geçirilen trafik kazaları ya da düşme, sarsılma gibi sebeplerin neden olduğu travmalar serebral palsiye yol açabilir.

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ

Kişiden kişiye değişiklik gösteren Serebral palsi belirtileri, hafif ve şiddetli olarak geniş bir aralık görülebilir. Belirtiler, zamanlar şiddetli hale gelebilir veya tam tersi hafifleyebilir. 

En sık görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır:

*Yuvarlanma, tek başına oturma veya sürünme gibi motor beceri gelişiminde gecikmeler

*Kas tonusunda aşırı sertlik ya da gevşeklik gibi değişiklikler

*Konuşma gelişiminde gecikmeler ve konuşma zorluğu

*Kaslarda spastisite adı verilen sertlik ve abartılı refleksler

*Ataksi olarak adlandıran kas koordinasyonu zayıflığı

*Titreme ve istemsiz hareketler

*Sık sık düşme

*Yutma problemleri

*Vücudun bir tarafını tercih etme, örneğin nesneleri hep aynı elle tutma

*Nöbet, zihinsel yetersizlik ve körlük gibi nörolojik problemler

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ

Tamamen iyileştirilmesi mümkün olmayan Serebral Palsi hastalığında tedavi ile çocuğun motor becerileri geliştirilir. Bu konuda bilinmesi gereken en önemli şey,  tedavi sürecinin uzun olmasıdır. Fiziksel bir özür olan bu hastalığın tedavisi ile hastaya yaşama yeteneği kazanana kadar devam edilmelidir.

1. Rehabilitasyon

2. Pozisyon yardımı (çocuğun oturması, yatması veya ayakta durmasına yardım için uygulanır).

3. Ortez ve splintler (deformiteyi engellemek ve destek sağlamak veya korumak için uygulanır).

4. İlaç tedavisi (nöbetleri denetim altına almak veya kaslardaki spastisiteyi azaltmak için ağızdan veya enjeksiyon yoluyla verilen uygulamalardır).

5. Ortopedik cerrahi: Kalça çıkığı, ayak bileği ve ayak deformiteleri ve kas kontraktürleri.

6. Nöroşirürji: Spastisiteyi düzeltmek için selektif dorsal rizotomi ve intratekal baklofen pompası.