Ve itiraf etti...

Ve itiraf etti...
Yayınlanma Tarihi: 29.04.2014 12:46
Değiştirme Tarihi: 29.04.2014 12:56

Ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç ile evlilik hazırlığı yapan İrlandalı model chloe Loughnan, özel açıklamalarda bulundu.

Ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç ile evlilik hazırlığı yapan İrlandalı model chloe Loughnan, özel açıklamalarda bulundu.En güncel magazin haberleri acunn.com'da. Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ile ilgili tüm haber ve videolara acunn.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.  Magazin gündeminin en güncel haber ve videolarını acunn.com internet sayfasından takip edebilirsiniz. Kim nerede, ne dedi, ne yapıyor ünlülerin hayatından en son magazin haberleri acunn.com'da...Ünlü şarkıcı Ser­dar Or­taç ile ma­yıs ayın­da ni­kah ma­sa­sı­na otur­ma­ya ha­zır­la­nan İr­lan­da­lı mo­del Chlo­e Lo­ugh­nan il­ginç bir iti­raf­ta bu­lun­du.

magazin gündemi“Ha­yal­le­ri­min er­ke­ği ile ev­le­ni­yor ol­mak­tan do­la­yı çok mut­lu­yu­m” di­yen Chlo­e, Ser­dar Or­ta­ç’­ın ev­li­lik tek­li­fin­den son­ra mut­lu­luk­tan sa­at­ler­ce ağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Ünlü model ev­li­lik ön­ce­si çok stres­li ama bir o ka­dar da gü­zel gün­ler ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­tti. Ha­ya­ta ba­kı­şı­na aşı­ğımHoll­ywo­od’­un ef­sa­ne oyun­cu­la­rın­dan Aud­rey Hep­bur­n’­ün gi­yim tar­zı­nı yan­sı­tan  bir mo­da çe­ki­mi ya­pan Chlo­e şöyle konuştu: “Hep­burn sa­de­ce bir stil iko­nu de­ğil­di. Ben onun ha­ya­ta ba­kı­şı­na aşı­ğım. O hep, ‘Gü­zel göz­ler için baş­ka­la­rın­da­ki iyi­li­ğe ba­kın; gü­zel du­dak­lar için sa­de­ce iyi söz­ler sarf edin’ derdi.” (Bugün)