Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

Yayınlanma Tarihi: 05.09.2020 10:08
Değiştirme Tarihi: 05.09.2020 11:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacağını açıkladı

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL’yi, aile sağlığı çalışanlarına 850 TL’yi geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılacak. Bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan veya yakalanma riski olan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının görevi başında bulunamadıkları süreler, çalışılan gün sayısına dahil edilecek. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre; aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme imkanı geldi. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020’den itibaren 3 ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL’yi, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 TL’yi geçmemek üzere, koronavirüs salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek. Yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı, aile hekimleri için tavan ücretin 6 katını, aile sağlığı elemanları için de tavan ücretin 1,5 katını geçmeyecek.

GÖREVDE OLMADIKLARI GÜNLER, ÇALIŞILAN GÜN SAYISINA DAHİL OLACAK

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin, rapor ve Sağlık Bakanlığı tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri, bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler, çalışılan gün sayısına dahil edilecek. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının; hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri, acil haller ve doğal afet gibi durumlarda başka yerde görevlendirilmeleri ya da bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamamaları durumunda hizmetin devamı için gerekli tedbirler alınacak.