Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Rant vergisinin oranı belli oldu!

Rant vergisinin oranı belli oldu!

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun önceki gün açıkladığı ‘Kamu Yönetiminde Şeffaflık Paketi’nden çıkan ‘rant vergisi’nin oranları belli oldu.

16.01.2015 11:29

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun önceki gün açıkladığı ‘Kamu Yönetiminde Şeffaflık Paketi’nden çıkan ‘rant vergisi’nin oranları belli oldu. “Değer artış payı” olarak ifade edilen verginin oranı, genel plan değişikliğinde yüzde 40 ile 60, bireysel değişikliklerde ise yüzde 80 ile yüzde 100 arasında olacak. Değer artış payından elde edilecek gelirin en az yüzde 10’u kentsel dönüşüm için kullanılacak.Değişecek imar mevzuatına göre, imar planı değişikliği, planın ana kararlarını bozmayacak. İmar planları, kentin gelişimine katkı sağlamak amacı olduğunda değiştirilebilecek. Plan değişikliği, tarihi, kültürel dokuyu ve silueti koruyarak yapılacak. Değişiklikler, bireysel taleplerin uygun görülmesi ve zorunluluk hallerinde yapılacak. Plan değişikliklerine talep veya idarenin ihtiyacı ile başlanılacak. Değişiklik öncesi ve sonrası taşınmazın arsa değeri belirlenecek. Belediye meclisinin plan değişikliğine ve değer artış payına ilişkin kararına göre işlem yapılacak.

Gelir dönüşüme gidiyorİmar mevzuatında yapılacak değişiklik, bu oranları da kesinleştirdi. Buna göre, genel plan değişikliği yapıldığında belediye meclisince yüzde 40 ile 60 arasında bir oranda pay alınacak. Genel plan değişiklikleri 50 bin metrekareden büyük alanları kapsıyor. Bireysel taleplerde ise belediye meclisince yüzde 80 ile 100 arasında belirlenen oranda değer artış payı alınacak. Bu tür değişiklikler 50 bin metrekareden küçük olan yerlerde yapılabilecek.Değer artışı payının yüzde 10’u Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm  hesabına, yüzde 10’u tarihi, kültürel ve doğal dokuyu korumaya yönelik olarak valiliğin sosyal duyarlılık hesabına, yüzde 10’u ilgili belediyenin kentsel dönüşüm hesabına doğrudan yatırılacak. 'Değer Artışı Payı'nın oranı nasıl belirlenecek?Değer artışı belediye meclisi bütçe komisyonunca belirlenecek ve belediye meclisinin oylamasıyla kesinleşecek.3 ekspertiz şirketine değerleme yaptırılarak taşınmazın değişiklik öncesi ve sonrası değeri belirlenecek.Pay, plan değişikliğinden sonraki ilk satıştan veya yapı ruhsatı aşamasından önce ödenecek. Ödeme peşin veya 1 yılda eşit taksitler halinde olabi lecek.Plan değişikliğinin kesinleştiği tarihten itibaren tapuya şerh konulacak. TOKİ plan yaparsa belediyeye pay yokÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve  Turizm Bakanlığı, TOKİ ve Özelleştirme İdaresi gibi kamu idareleri plan değişikliği yaparsa, arsa kamuya ait ise değer artışından belediyelere pay verilmeyecek.Plan değişikliği yapılan arsa kamuya ait değil ise değer artışından belediyelere yüzde 50 pay verilecek. Belediyelerce kamu alanları ile ilgili olarak plan değişikliği yapılması halinde belediyeye pay verilmeyecek.Kamu taşınmazlarının satışı sonrasında 10 yıl plan değişikliği yapılamayacak.(Vatan)
Yorumlar | 0
üye profil