POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi sonuç tarihini açıkladı mı?

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan binlerce polis adayı tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Sınav ile ilişkili bir açıklamanın yapılıp yapılmadığı ise Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden kontrol ediliyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi sonuç tarihini açıkladı mı?

Yayınlanma Tarihi: 19.02.2021 14:52
Değiştirme Tarihi: 19.02.2021 14:52
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi sonuç tarihini açıkladı mı?

27. Dönem POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce polis adayı, büyük bir heyecanla Polis Akademisi tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi sonuç tarihini açıkladı mı?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ AŞAMASI BAŞLADI

27. dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başladı.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılıyor.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.

Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

Konu hakkında bilgi düzeyi,

Kendisinden istenileni kavrama,

Özgüveni,

İfade etme yeteneği,

Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.