Patronuna haber vermeden evlendi, hayatının şokunu yaşadı! Yargıtay'dan emsal karar

İşyerinden evlilik izni istemeden ve patronuna da haber vermeden evlenen, evlilikten 5 gün sonra da evlilik cüzdanıyla işe giden genç, tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Haklarını almak için mahkemenin yolunun tutan genç burada haklı bulunurken, kötü haberi Yargıtay'dan aldı. Yargıtay, genç damadın ilk olarak patronuna gidip izin alması, ardından evlenmesi gerektiğini belirtti. Yasa gereği, evliliklerde 5 günlük resmî izin alabilme hakkı mevcut. 

Yayınlanma Tarihi: 29.08.2020 11:07
Değiştirme Tarihi: 29.08.2020 11:07
Patronuna haber vermeden evlendi, hayatının şokunu yaşadı! Yargıtay'dan emsal karar

İşyerinden habersiz şekilde evlenen genç, 5 gün sonra geri döndüğü işyerinde kovulduğunu öğrendi. Yaşadığı şok üzerine kıdem ve ihbar tazminatı almak isteyen genç, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. 

Mahkemede savunma yapan patron, davacı gencin şirketten izin almadan ve haber vermeden evlendiğini, 5 gün peş peşe de işe gelmediğini ifade etti. 

Mahkeme, evlilik izni sebebiyle işe gelmediği gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi dava dosyasını inceledi ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun  25. maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde, işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlandığına dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:

"Davacı taraf belirtilen günler evlilik nedeniyle işverenin bilgisi dahilinde işyerine gelmediğini, bir nevî izin kullandığını savunmaktadır. Ancak davalı şahitleri, davacının evleneceğini bildiklerini fakat davacının izinli olmayıp haber vermeden işyerine gelmediğini, davacının devamsızlık yaptığı süre içinde kendisine ulaşamadıklarını, farklı kişilerden davacının nişanlısını bırakıp başka biri ile kaçtığını öğrendiklerini, iş akdi feshedildikten sonra davacının işyerine gelerek evlilik cüzdanını gösterip gelmediği sürelerde izinli sayılmayı talep ettiğini beyan etmişlerdir. Davacıya evlilik nedeniyle izin verilip peşinden devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığını duyduklarını beyan eden davacı tanıkları ise davacının iş akdi sona erdiğinde işyerinde bulunmadıkları kendi ifadeleri ile sabit olup bu tanıklar davacıdan duyduklarını aktarmaktadır. Bu sebeplerle fesih tarihinde işyerinde bulunan, her biri davacının silsile ile amiri konumundaki davalı tanıklarının beyanlarına üstünlük tanınıp iş akdinin işverence devamsızlık nedeni ile haklı olarak feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile karar verildi."