Pasaport Ve Ehliyet Bedeline Zam Geldi

Pasaport Ve Ehliyet Bedeline Zam Geldi
Yayınlanma Tarihi: 30.12.2013 21:05 | Değiştirme Tarihi: 30.12.2013 21:21

Maliye Bakanlığı, 2014 yılı için değerli kağıt bedellerini belirledi. Pasaport bedeli 72 TL'den 75 TL'ye, ehliyet bedeli ise 89 TL'den 92.50 TL'ye çıktı

Bakanlığın konuya ilişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre, ilgili Kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 7,55 lira ile 15,10 lira arasında satılacak. Bu yıl 72 lira olan pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 75 lira olacak.Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam geldiYabancılar için ikamet tezkereleri 206 lira, nüfus cüzdanları 6,75 lira, aile cüzdanları 69 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 92,50 lira, motorlu araç tescil belgesi ile iş makinesi tescil belgesi 69,50 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 4,75 lira, Mavi Kart ise 6,75 liradan satılacak.2013 ve 2014 yılındaki değerli kağıt bedelleri şöyle:Değerli Kağıdın Cinsi                       2013 (TL)   2014 (TL)  1 - Noter kağıtları :                                              a) Noter kağıdı                             7,25        7,55       b) Beyanname                                7,25        7,55       c) Protesto, vekaletname, re'sen senet      14,50       15,10      2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                  3 - Pasaportlar                             72,00       75,00      4- Yabancılar için ikamet tezkereleri       198,00      206,00     5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                  6 - Nüfus cüzdanları                        6,50        6,75       7 - Aile cüzdanları                         66,00       69,00      8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                  9 - Sürücü belgeleri                        89,00       92,50      10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)   89,00       92,50      11 - Motorlu araç trafik belgesi            89,00       92,50      12 - Motorlu araç tescil belgesi            66,50       69,50      13 - İş makinesi tescil belgesi             66,50       69,50      14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)   4,50        4,75       15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)    6,00        6,75