Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Nakil Yasağına Esneklik Talebi

Nakil Yasağına Esneklik Talebi

Üniversiteler ve belediyelerde sözleşmeli olarak çalışırken memurluğa atananlar, 5 yıl nakil yasağının esnetilmesi için TBMM Dilekçe Komisonu'na başvuru yapıyor.

19.10.2013 13:52

Aile düzenlerinin bozulmasıyla ilgili şikayetlerin yer aldığı dilekçelerde, bu yıl Ağustos ayında yasalaşan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz" hükmünün bulunduğu anımsatıldı.Kanunda 5 yıl kurumlar arası nakil yasağının sadece belediye ve üniversite personellerinin önünü kapattığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Çünkü diğer kurumların farklı il ve ilçelerde bulunan teşkilatları aynı kuruma bağlı görünürken belediye ve üniversiteler özerk bütçeli kurum olmasından dolayı diğer il ve ilçelerde bulunan belediye ve üniversitelerden de farklı kurum olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.Devlet personel daire başkanlığından bu konu ile ilgili kesin bir bilgi alınamamaktadır. Sözleşmeli personelin ilgili kurumuna memur olarak atandıktan sonra '657 devlet memurları kanunun 73. ve 74. maddesinde memurlar kurum amirlerinin muvafakat alınarak, kurumlar arası geçebilir' ibaresi vardır. Üniversite ve belediyede sözleşmeli çalışıp kadroya geçenler 5 yıl nakil yasağına takılmakta, büyük bir beklenti içerisinde olan eş durumları, becayiş veya özür durumlarından dolayı nakil yapmak isteyenler kesin bir bilgiye ulaşamayıp belirsiz bir durum içerisinde kalmaktadır. Bu sebepten mezkur geçici madde uyarınca üniversite ve belediyelerde çalışan ve kadroya geçen sözleşmeli personelin  5 yıl nakil yasağı esnetilerek, sadece eş kurumlar belediyeden belediyeye, üniversiteden üniversiteye geçiş şeklinde düzenleme yapılması, başka ildeki üniversite ve belediyelere eş, becayiş, sağlık durumu gibi özür atamalarına olanak sağlayan bir yeni yönetmelik ile bu sorunların giderilebilmesi için yetkililerden çözüm beklemekteyiz." (AA)

Yorumlar | 0
üye profil