Müslüm'ün kefenini yolmaya çalışıyorlar

Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, ‘Baba Şarkılar 2’ adıyla albüm çıkarmaya hazırlanan Eflatun Müzik’in sahibi Mehdi Uçar’a ateş püskürdü.

Yayınlanma Tarihi: 15.02.2014 09:28
Değiştirme Tarihi: 15.02.2014 09:22
Müslüm'ün kefenini yolmaya çalışıyorlar

Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, ‘Baba Şarkılar 2’ adıyla albüm çıkarmaya hazırlanan Eflatun Müzik’in sahibi Mehdi Uçar’a ateş püskürdü. Nur, “Bunlar öbür dünyanın hırsızları. Mahkemeye vereceğim” dedi.Eflatun Müzik’in, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in anısına çıkarttığı  ‘45 Yıllık Baba Şarkılar’ adlı projenin ikincisi için hazırlığa başlaması merhum sanatçının eşi Muhterem Nur’u küplere bindirdi. Hakkını mahkemede arayacağını söyleyen Muhterem Nur ateş püskürdü.

Müslüm Gürses'in yaşam öfküsüUTANMASALAR ÜSTÜNE PARA İSTEYECEKLERİkinci albüm için kendisinden izin alınmadığını belirten Nur şöyle konuştu: “Toplama şarkılarla Müslüm Gürses’in anısına albüm yapıyorlar. Benden bir tek albüm için izin aldılar. Bizim bu albümle uzaktan yakından alakamız yok. İlk albüm için 50 bin lira karşılığında izin verdim. O paranın da 5 bin lirasını  kestiler. Utanmasalar üzerine para isteyeceklerdi.” BUNLAR AHİRETİN  HIRSIZLARIMaddi çıkarları için Müslüm Gürses’i kullandıklarını belirten Nur sözlerine şöyle devam etti: “Bu albüm çıktığında soluğu mahkemede alacağım, Kültür Bakanlığı’na gideceğim. Her sene bir albüm mü çıkaracaklar. Ahireti hiç düşünmüyorlar. Allah onları tepe taklak etsin. Müslüm’ün kefenini yolmaya çalışıyorlar. Bunlar öbür dünyanın hırsızları. Bu işi kanun yoluyla çözemezsem, başka türlü yapacağım. O Eflatun Müzik’in patronunu ne hale getireceğim. Ölümle tehdit etmiyorum, canı Allah verip yalnız  Allah alır. Onu manevi olarak yıkarım.”Son şarkılarından albüm geliyorMüs­lüm Gür­se­s’­in anı­sı­na ken­di­si­nin de bir al­büm ça­lış­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Muh­te­rem Nur, “Ka­dır­ga Mü­zi­k’­le or­tak çı­kar­ta­ca­ğı­mız ger­çek ve son bir al­büm var. On­la­rın yap­tı­ğı gi­bi çak­ma bir al­büm de­ğil. Müs­lü­m’­ün ha­yat­tay­ken stüd­yo­ya gi­rip son oku­du­ğu 8 şar­kı­dan olu­şa­cak. O gün­ler­de Müs­lüm bu par­ça­la­rı oku­duk­tan son­ra “Ben­den bu ka­da­r” de­miş­ti.Al­bü­mün is­mi de ‘Ben­den Bu Ka­da­r’ ola­cak. Bu al­bü­mü eşim için çı­kar­ta­ca­ğım, ti­ca­ri kay­gım yo­k” di­ye ko­nuş­tu.