Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Memur Sayısı Artıyor

Memur Sayısı Artıyor

Memur sayısı sadece ilk 9 ayda 80 bin kişi daha arttı.

18.12.2013 14:06

Kadrolu personel sayısındaki artış 107 bin 524'ü bulurken, sözleşmeli personel ve işçi sayısı azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kamudaki istihdam, yılın 9 ayında yaklaşık yüzde 2,5 arttı. Böylece kamudaki istihdama 80 bin 711 kişilik bir ilave oldu. Bu gelişmeyle geçen yılın sonunda kamuda toplam 3 milyon 215 bin 457 kişi çalışırken, eylül ayında bu sayı 3 milyon 296 bin 168'e çıktı.   Kamuda çalışanlar, istihdam türleri açısından değerlendirildiğinde, kadrolu personel istihdamındaki performans dikkati çekiyor. Kadrolu personel sayısına bu yılın 9 aylık döneminde 107 bin 524 ilave oldu. Böylece geçen yılın sonunda 2 milyon 528 bin 123 olan kamudaki kadrolu personel sayısı 2 milyon 635 bin 647'ye çıktı. Kadrolu personel sayısındaki artış yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.   Sözleşmeli personel sayısı ise bu yılın 9 aylık döneminde 14 bin 257 azaldı. Böylece kamudaki sözleşmeli personel sayısı 178 bin 222'den 163 bin 965'e geriledi. Sözleşmeli personel sayısındaki gerileme yüzde 8 oldu.   Söz konusu dönemde kamudaki sürekli işçi sayısı da geriledi. Geçen yıl sonunda 351 bin 960 olan sürekli işçi sayısı, 341 bin 72'e düştü. Sürekli işçi sayısındaki azalma 10 bin 888 olarak gerçekleşti. Kamudaki işçi sayısında 9 aylık dönemdeki yüzde 3,1'i gerileme yaşandı.   Kamudaki geçici işçi sayısı ise bu dönemde 15 bin 787 artarak 36 bin 684'e çıktı. Kamudaki geçici işçi sayısındaki artış yüzde 54,9'u buldu.   Geçici personel sayısı ise 9 aylık dönemde azaldı. Geçen yıl sonunda 20 bin 897 olan geçici personel sayısı, 18 bin 800'e düştü. Gerileme oranı ise yaklaşık yüzde 10 oldu.   Kamu kurumlarında diğer istihdam türlerinde istihdam edilenlerin sayısı da aynı dönemde 12 bin 573 azalarak 100 bine geriledi. Diğer personel sayısındaki azalma yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.   İSTİHDAM GENEL BÜTÇEDEN ÇIKIYOR   Kamudaki istihdama, kurumlarının bütçe türleri açısından bakıldığında en büyük payı genel bütçe kapsamındaki kurumların aldığı görülüyor. Buralarda görev yapan kamu çalışanlarının sayısı 2 milyon 402 bin 100'u buluyor.   İstihdamın kamuda yoğunlaştığı bir diğer alan ise yerel yönetimler olarak dikkati çekiyor. Belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinde çalışanların sayısı 226 bin 829'a karşılık geliyor.   Yüksek öğretimde kamudaki istihdamda önemli bir yer tutuyor. YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde çalışanların sayısı 211 bin 999'a ulaşıyor.   İstihdam türleri açısından 2012 sonu ve Eylül 2013 itibariyle kamuda çalışanların dağılımı şöyle:   İstihdam Türleri 2012 Eylül 2013 Kadrolu Personel 2.528.123 2.635.647 Sözleşmeli Personel 178.222 163.965 Sürekli İşçi 351.960 341.072 Geçici İşçi 23.682 36.684 Geçici Personel 20.897 18.800 Diğer 112.573 100.000 Toplam 3.215.457 3.296.168   Kamu sektöründeki istihdamın Eylül 2013 itibariyle bütçe türüne göre dağılımı şöyle:   Bütçe Türü Toplam Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareler 2.402.100 YÖK, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri 211.999 Özel Bütçeli İdareler 99.128 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 5.480 Sosyal Güvenlik Kurumları 35.698 Döner Sermayeler ve Kefalet Sandıkları 56.912 190 Sayılı K.H.K. Kapsamında Yer Alan Diğer Kamu İdareleri 8.920 233 Sayılı K.H.K. Kapsamında yer alan KİT'ler (Bağlı Ortaklıklar Dahil) 115.037 Özelleştirme Programında Yer alan Kuruluşlar 16.711 Kamu Bankaları 43.839 Özel Kanunu Bulunan Kuruluşlar 31.961 İl Özel İdareleri 32.774 Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 226.829 BİT'ler (Belediye İktisadi Teşekkülleri) 8.780 Genel Toplam 3.296.16
Yorumlar | 0
üye profil