Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Memur Adaylarına Kötü Haber

Memur Adaylarına Kötü Haber

Yarı yarıya düşecek!

12.10.2013 09:29

Bu yıl 130 bin yeni memur alan devlet, önümüzdeki yıl memur alımını 74 bine düşürecek. Memur alımında doktor, polis, TSK personeli, yargı ve engelli istihdamına öncelik verilecek. Devlet kemer sıkacak.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki yıl kamuya “her şey dahil” 74 bin yeni memur alınacağını bildirdi. Alınacak memurun 34 binin memuriyetten ayrılan, emekli olan, istifa eden personelin yerine işe gireceğini belirten Şimşek, yeni açılacak 40 bin kişilik kadroda ise önceliği emniyet, TSK personeli, doktor, yargı ve engellilere vereceklerini söyledi.Alımlarda sınıra geldik2014 yılı bütçe yasa tasarısını dün açıklayan Şimşek, bu yıl kamuya 130 bin memur aldıklarını, ancak artık memur alımında bütçe sınırına geldiklerini söyledi. Bakan Şimşek, “Belediyelerde personel giderleri toplam bütçe giderlerinin yüzde 30’unu aşamıyor. Ülke bütçesinde şimdi biz bu sınıra çok yaklaştık. Dikkat etmek gerekiyor” dedi. Maliye Bakanı Şimşek, yüzde 30’luk sınır nedeniyle her yıl emekli olan, istifa eden memurların yerine memur alımı için büt- çeye konulan yüzde 50 kontenjan hakkını da kaldırdıklarını bildirdi.Tasarruf için yazı yazılacakŞimşek, önümüzdeki yıl kamunun özellikle mal ve hizmet alımında ciddi biçimde kemer sıkacağını, seçim ekonomisi ya da seçim bütçesi uygulanmayacağını belirtti. 2014 bütçesinin en önemli özelliğinin tasarruf olduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi: “Tasarrufu sadece vatandaştan istemeyeceğiz. Kamu da tasarruf edecek. Mal ve hizmet alımında sadece yüzde 1,9 artış yaptık. Herkes bu sınırlı artışın içine sığacak. Tasarruf için tüm kurumlara yazı göndereceğiz.”Sürpriz vergi artışı yokMaliye Bakanı Şimşek’in verdiği bilgilere göre önümüzdeki yıl vergi gelirleri yüzde 7,1 artacak. Bu veri, 2014’te vergilerde yeniden değerleme oranının üzerinde ilave bir artış olmayacağını gösteriyor. Şimşek, hem gelir hem gider hedeflerini makul seviyelerde artırdıklarını belirtirken, “Yurtdışındaki olumsuz havayı düşünerek hesabımızı kışa göre yaptık” dedi.Trafik cezaları gelir toplamak için değilBa­kan Şim­şek, bir so­ru üze­ri­ne son dö­nem­de va­tan­da­şa bir­bi­ri ar­dı­na gön­de­ri­len tra­fik ce­za­la­rı­nın ‘ge­lir top­la­ma­k’ amaç­lı ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. 2B ara­zi­le­ri­nin sa­tı­şı ko­nu­sun­da ye­ni bir ko­lay­lık ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı, bu­ra­dan bek­le­nen ge­li­rin he­de­fin al­tın­da ka­la­rak şim­di­lik 3 mil­yar li­ra ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Şim­şek, var­lık ba­rı­şın­da sü­re­cin he­nüz ta­mam­lan­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. (ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ)

Yorumlar | 0
üye profil