'Etik' skandal! Ceza var mı?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki hareketleri sebebiyle TFF Hukuk Kurulu tarafından Etik Kurulu'na sevk edilen Melo ceza alacak mı? İşte cevabı...

Yayınlanma Tarihi: 10.04.2014 14:27
Değiştirme Tarihi: 10.04.2014 14:19
'Etik' skandal! Ceza var mı?

Olaylı geçen Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki hareketleri sebebiyle TFF Hukuk Kurulu tarafından Etik Kurulu'na sevk edilen Melo'nun ceza tehlikesiyle karşı karşıya olduğu haberleri medyada yer aldı ancak kurulun böyle bir yetkisinin olmadığı unutuldu.

Medyada Etik Kurulu'nun Felipe Melo'ya 5 maça kadar 'men' cezası verebileceği haberleri çıkmıştı. Etik Kurulu talimatı ise bu haberleri yalanlıyor. İlgili maddede, "Kurul, ihlâlin niteliğine göre, uyarma, kınama, huzurda kınama, yazılı ya da görsel medya aracılığı ile kınama veya ihlâlin toplumdaki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik olarak kişinin konferans vermesi veya engelli sporcularla ilgili organizasyonlara katılması gibi sportif ve eğitici yaptırımlara karar verebilir." ifadeleri yer alıyor.

Etik Kurulu Talimatları şu şekilde;
MADDE 4 - KURULUN GÖREVLERİ
1) Kurul;
a) İşbu Talimat’ın 2. maddesinin (h) bendindeki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı
uyarınca işlem yapılmayan ve işbu Talimat kapsamına giren ihlâllerini incelem ile görevli ve yetkilidir.

MADDE 5 – KURULA BAŞVURU
1) Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiğiyle ilgili başvurular, yazılı veya elektronik posta yolu ile TFF Başkanlığı’na hitaben yapılır. Başvurularda doğru kimlik bilgileri ve açık iletişim adresinin yanı sıra T.C. Kimlik numarasına (yabancılar için pasaport seri numarasına) da yer verilir.
4) Disiplin müfettişleri işbu talimat hükümlerini ihlal eden kişileri re’sen de Kurul’a sevk etme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 22 - YAPTIRIMLAR
1) Kurul, Talimat’ta yazılı ihlâllerin gerçekleşmesi halinde, somut ihlâlin koşullarını dikkate alarak ve ihlâlin ağırlığı ile orantılı ve ölçülü olarak takdir edeceği yaptırımlara karar verir.
2) Kurul, ihlâlin niteliğine göre, uyarma, kınama, huzurda kınama, yazılı ya da görsel medya aracılığı ile kınama veya ihlâlin toplumdaki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik olarak kişinin konferans vermesi veya engelli sporcularla ilgili organizasyonlara katılması gibi sportif ve eğitici yaptırımlara karar verebilir.
3) Kurul kararlarına uymayanlar hakkında Disiplin Kurulu tarafından Futbol Disiplin Talimatı’nın talimatlara aykırı hareket maddesi uyarınca disiplin cezası verilir