'Maaş İsteyen Alevi Görmedim!'

'Maaş İsteyen Alevi Görmedim!'
Yayınlanma Tarihi: 16.10.2013 11:23 | Değiştirme Tarihi: 16.10.2013 11:09

Alevi paketinde, cemevinde çalışan personele maaş öneren hükümeti eleştiren Erdemir, “Ben devletten ücret talep eden Aleviye rastlamadım” dedi

HAZIRLADIĞI Alevi paketinde, cemevinde çalışan personele maaş öneren hükümeti eleştiren Erdemir, “Ben devletten ücret talep eden Aleviye rastlamadım” dediHükümet bir taraftan demokratikleşme paketini hayata geçirmeye çalışırken diğer taraftan Alevilere yönelik ayrı bir paket üzerinde çalışıyor. Alevilerin taleplerini bir rapor haline getiren hükümette, cemevlerine ayrı bir statü tanınmaması ve iki personele maaş ödenmesi görüşü benimsendi.Uzun yıllar Türkiye ve Avrupa’da Aleviler üzerine çok sayıda akademik araştırma yürüten CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Alevilerin rencide edildiğini belirterek açılımla ilgili hükümetten beklenenleri şöyle sıraladı: “Alevi açılımı kapalı kapılar ardında, dayatmacı, dışlayıcı ve yanaşmacı ilişkiler kurmayı hedefleyen bir anlayışla yürütülmemeli. Hükümet, tepeden bakarak lütfeden değil bugüne kadar ihlal edilen hakları teslim eden anlayışlı bir tavır içinde olmalıdır. Alevi kurumlarınca talep edilmemiş düzenlemeler dayatılmamalıdır. Alevi açılımı sürecinde yer alacak tüm siyasetçi ve bürokratlara Alevilikle ilgili temel bilgileri de içeren bir hassasiyet eğitim verilmelidir. Sürece hakim olması gereken temel hissiyat hesaplaşma değil Alevi yurttaşlarla duygudaşlık kurma ve onlardan ‘rızalık alma’ olmalıdır. Samimi bir özür, en az diğer somut vaatler kadar birlikte yaşama iradesini güçlendirecektir.”ÜCRET İSTEYEN ALEVİ GÖRMEDİMAykan Erdemir, “Hükümet kimlerle görüşüyor, bilmiyorum ama şu anda Alevilerle görüşmediği kesin. Hükümet Aleviler’in talepleri konusunda kimlerle görüşüyor bilemiyorum ama, şuna eminim ki Alevilerle görüşmüyor. Eğer hükümet, Alevi kurumları ve bireyleriyle görüşüyor olsaydı bu kadar sürreal önerilerle kamuoyunu meşgul etmez ve Alevileri bu derece rencide etmezdi. Çünkü en temel talepleri cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesidir. Ayrıca bugüne kadar devletten ücret talep eden tek bir Alevi görmedim” diye konuştu.İMTİYAZ BEKLENMİYORAlevi yurttaşların cemevlerinin statüsüne ilişkin uzun yıllardır hep aynı talebi dile getirdiklerini söyleyen Erdemir söyle devam etti: “Cemevlerinin ve diğer tüm inançlara ait ibadethanelerin eşit statüye sahip olmasını talep ediyorlar. Aleviler cemevlerine ilişkin ne eşitlikten daha azına razılar, ne de özel bir statü ya da imtiyaz beklentisi içindeler. Hükümetin cemevlerine ibadethane statüsü tanımamaktaki ısrarı hem Anayasa’nın eşitlik ilkesiyle hem de Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleriyle çelişiyor.” (Taraf)