Kurban velaketi nasıl verilir, nasıl alınır? Kurban vekaleti verirken ne denilir?

Kurban için velaket nasıl verilir, nasıl alınır merak ediliyor. Kesimi kendimizin yapmadığı zamanlarda gereken kurban vekaleti, sözlü veya yazılı olarak verilebilir. Aynı zamanda başkasının adına kurban kesecekseniz vekalet alırken ne denilir bilmek gerekir. İşte diyanete göre kurban vekaletine dair merak edilenler...

Yayınlanma Tarihi: 19.07.2021 19:40
Değiştirme Tarihi: 19.07.2021 19:40
Kurban velaketi nasıl verilir, nasıl alınır? Kurban vekaleti verirken ne denilir?

Kurban Bayramı ile birlikte kurban kesimine dair fıkhi konular gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi de kurban vekaleti konusu. Gücü yeten kişilerin yerine getirmesi gereken mali bir ibadet olan kurban kesiminde vekalet verilirken veya alınırken nelere dikkat etmeli araştırılıyor. Peki, kurban vekaleti nasıl verilir ve nasıl alınır? İşte diyanete göre kurban vekaleti hususları..

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurban vekaleti, yazılı ve sözlü olarak verilebilir.  Sözlü olarak, kişi, bir başkasına “seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim” der. Bu durumda vekâleti alan kişi, kurbanı bizzat kendisi kesebilir veya aldığı vekâleti bir başkasına devrederek, bu işlemi, tayin ettiği bu yeni vekile de yaptırabilir. Buradaki vekâlet umumi vekâlettir. Yani vekil tayin edilen kişi, işi bizzat kendisi yapabileceği gibi, yeni bir vekil tayiniyle başkalarına da yaptırabilir.

Yazılı vekâlette ise, vekâlet veren kişi adına “belli bir şahsa kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işleri yapma ve yaptırma konusunda vekâlet verdiğine” dair bir vekâlet belgesi düzenlenebilir.

KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIR?

Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hem de vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır. Vekalet almak için ortaklarınıza bana vekalet veriyor musunuz diye sorabilirsiniz. Onların "seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık" demeleri ve sizin de kabul ettim demeniz yeterli olur.

Kurban kesmesini bilmeyenin, başkasına kestirirken, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demesi ve kalben de niyet etmesi gerekir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.

KURBAN VEKALETİ DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.