Kurban nasıl kesilir? Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz

Kurban Bayramı ile birlikte kurbana dair fıkhi araştırmalar çoğaldı. Kurban kesmenin fıkhen belirli şartları vardır. İbadeti tam olarak yerine getirmek için bu şartları sağlamak gerekir. Vatandaşlar ise ibadetlerinde bir eksiklik olmaması için bazı sorulara cevap arıyor? Peki, kurban nasıl kesilir? Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban kesildikten sonra kılınan namazı nedir, nasıl kılınır? İşte detaylar…

Yayınlanma Tarihi: 20.07.2021 17:23
Değiştirme Tarihi: 20.07.2021 17:23
Kurban nasıl kesilir? Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz, bayramın ilk günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Allah'a şükranlarımızı sunmak için yapacağımız kurban kesiminde dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Peki, kurban nasıl kesilir? Kurban eti nasıl dağıtılmalı? Kurbana en çok kaç hisse ile ortak olunur? İşte diyanetin merak edilen sorulara cevapları…

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban edilecek hayvanın, kurban olma şartlarını taşıması, veteriner kontrolünden geçmesi son derece önemlidir. Kurban edilecek hayvanlar, eziyet edilmeden ve incitilmeden kesim yerine götürülmelidir. Kurban edilecek hayvan, kıbleye karşı yatırılıp ehil bir kimse tarafından kesilmeli, kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmeli, hayvana acı çektirilmemeli ve kanının iyice akması sağlanmalı, bu arada çevre temizliği ve hijyen için gerekli tedbirler alınmalıdır. Daha çabuk ve daha hesaplı olsun diyerek ibadet ruhuna yakışmayan görüntülere yol açılmamalıdır.

KURBAN KESİMİ SONRASINDA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

KURBAN NASIL DAĞITILIR? KAÇA BÖLÜNÜR? KİMLERE VERİLİR?

Kurbanda hayvanın eti yaklaşık olarak 3'e ayrılmalıdır. Üçte birlik kısım, aile bireyleri içindir. Diğer üçte biri akraba ve komşulara pay edilir. Kalan son kısım ise fakir ve ihtiyacı olanlara dağıtılır. Kurbanı kesen kişi zenginse, tamamını ya da çoğunu fakirlere dağıtması uygun görülür. Orta halli veya kabalalık bir aile ise çoğunu evinde kendi için bırakabilir. Kurban etinin derisinin ve etinin satılıp para kazanılması mekruhtur. Bu nedenle bu deriler sadece bağış olarak gönderilebilir, hayır işlerinde kullanılabilir. Kurbanın eti konusunda en faziletli tutum üçte birini tasadduk, üçte birini dostlara ikram, üçte birini de evde alıkoymaktır (Kâsânî, a.g.e., V, 81; el-Fetâva`l-Hindiyye, V, 300). Kurbanlık yapmak üzere satın alınan bir hayvan satılıp yerine başka bir hayvan almak câizdir. Eğer paradan arta kalan olursa tasadduk edilir (Serahsî, a.g.e., XII, 13).

KURBAN HİSSE SAYISI KAÇ OLMALI? TEK SAYI ŞARTI VAR MI?

Özellikle büyükbaş hayvanı kurban etmek isteyenler, hisseli olarak yapabilirler. Ortaklaşa kurban kesiminde, ortakların sayısının tek veya çift olması gerekli değildir. Büyükbaş bir hayvanı yedi ortak kesebileceği gibi, yedinin altındaki sayıda ortak da kesebilir. Yeter ki ortaklardan herhangi birisinin hissesi yedide birden az olmasın. Aksi halde, bu durumdaki ortağın kurbanı geçerli olmaz. Ayrıca ortaklar yediden az ise, bu durumda, her bir ortağın kurbanın yedi hissesinden kaçına ortak olduğu da önceden belirlenmelidir.

Bir büyükbaş hayvanı en fazla yedi kişi kurban olarak kesebilir. Bunun delili aşağıdaki hadislerdir:

Câbir b. Abdillah’tan rivayet olunmuştur:

 “Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selem zamanında temettu’ haccı yapar ve ortakla­şa yedi kişiye bir sığır ve (yine) yedi kişiye bir deve kurban ederdik.” (Müslim, Hac 353; Ebu Davud, Edâhî, 6-7; Tirmizî, Hac 66; Nesâî, Dahaya 16; Muvatta, Dahaya 9; İbn Mâce Edahî, 5; Ahmed b. Hanbel, 3/335, 5/409.)

Yine Câbir b. Abdillah’tan rivayet olunmuştur:

 “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte telbiye getirerek hacc için yola çıktık. Resulullah, bize deve ile sığırda ortak olmamızı, içimizden her yedi kişinin bir deveye iştirak etmesini emir buyurdu.” (Müslim, Hac, 351)