Kovid-19 geçiren kişilerin 3’te 2’sinde depresyon görülme riski arttı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmanın sonucuna göre, Kovid-19 geçiren kişilerin 3’te 2’sinde anksiyeteve depresyon görülme riski arttı. 

Yayınlanma Tarihi: 08.04.2021 09:21
Değiştirme Tarihi: 08.04.2021 09:25
Kovid-19 geçiren kişilerin 3’te 2’sinde depresyon görülme riski arttı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada, Kovid-19 geçiren kişilerdeki ruhsal tablo gözler önüne serildi. “Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ile Olayların Etkisi Ölçeği” araştırmasında, Kovid-19 hastalarının yüzde 63.8’inde anksiyete, yüzde 62.5’inde de depresyon puanının normal sınırın üzerinde olduğu ortaya çıkarıldı. Özgeçmişinde psikiyatrik bozukluk öyküsü olan kişilerin yüzde 90.5’inde Kovid-19 ile birlikte depresyon saptanırken, bu grupta anksiyete saptananlar ise yüzde 81 oldu.

Araştırmada şu tespitlere yer verildi:

“Tedaviye güvenmeyen grupta hem depresyon hem anksiyete yüzdesi yüzde 85.7, tamamen güvenenlerde ise sırasıyla yüzde 48.6 ve yüzde 43.2 olarak bulunmuştur. Kovid-19 bireyler için akut stres, depresif belirtiler ve anksiyete belirtilerinin artmasına neden olan bir durum. Psikiyatrik belirti öyküsü, pandeminin yarattığı stresten etkilenmeyi arttıran bir etmen.”

NÖROLOJİK RAHATSIZLIK 

ABD’de yapılan başka araştırmada Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmayla benzer sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre, Kovid-19 bulaşan her 3 kişiden 1’inin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre, Kovid-19’a yakalananların yüzde 34’ünde enfekte olduktan sonraki 6 ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi. Hastaların yüzde 17’sinde yaygın biçimde “anksiyete” görülürken, yüzde 14’üne “duygudurum bozukluğu” teşhisi kondu. Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere  daha fazla rastlandı. Kovid-19’a rastlanan her 50 kişiden 1’inde ise beynin kan damarlarında daralma nedeniyle “iskemik inmesi” görüldü.

(Milliyet)