Korona aşısının etkisi araştırılıyor! 65 yaş ve üzerine antikor ölçümü

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının 65 yaş ve üzeri vatandaşlardaki etkisini araştıracak. Bu kapsamda Kayseri, Aydın ve Kahramanmaraş’ta bin 500 kişi üzerinde araştırma yapılacak ve kişilerde antikor oluşumuna bakılacak.

Yayınlanma Tarihi: 26.02.2021 09:07
Değiştirme Tarihi: 26.02.2021 09:07
Korona aşısının etkisi araştırılıyor! 65 yaş ve üzerine antikor ölçümü

Sağlık Bakanlığı Aydın, Kayseri, Kahramanmaraş illerinde yapacağı çalışmada, aşının 65 yaş üstü bireyleri hastalığa karşı ne kadar koruduğuna ve bu korumanın ne kadar sürdüğüne bakacak.

İLLERE YAZI GİTTİ

Bu kapsamda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, söz konusu üç kente yazı gönderdi. Yazıda, “Ülkemizde yaşlı nüfusa yapılan aşının etkililik düzeyi ve aşının oluşturacağı seropozitivite düzeyinin saptanması son derece önemli. Genel Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında Aydın, Kayseri, Kahramanmaraş illerinde 65 yaş ve üstü kişilerde inaktif Kovid-19 aşısı etkililiği ve aşı sonrası seropozitivite düzeylerini saptamak amacıyla bir araştırma planlanmıştır. İlinizde 65 yaş ve üstü grupta yürütülmesi planlanan araştırmanın yönerge dahilinde başlatılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.

YOL HARİTASI...

Bakanlığın bu illere gönderdiği yönergeye göre, Aydın, Kayseri ve Kahramanmaraş illerinde aşı uygulaması için sağlık kurumuna başvuran ve aşılanan 65 yaş ve üstü kişiler araştırmanın evrenini oluşturacak. Aşı uygulaması yapılan ve çalışmaya katılmayı kabul eden, Kovid-19 hastalığı geçirmemiş kişilerden her ilden 500 kişi olmak üzere üç ilden toplam bin 500 kişi, onam alınarak çalışmaya dahil edilecek.

ANKET YAPILACAK

Araştırmaya katılacak kişilerden testler için ücret talep edilmeyecek. Çalışma kapsamında sağlık personeli aşıyı yaptıktan sonra iki kez olmak üzere katılımcılara anket uygulanacak. Ardından aşının etkililiği için 1., 14., 28., 42., 56., 90., 120., 150, 180., 240., 360. günde PCR testi yapılacak. Ayrıca belirlenen periyotlarda, kişilerde antikor düzeyini araştırmak için ELISA testi yapılacak. Kişilerde, hastalık gelişmesi durumunda hastalığın seyri de çalışma kapsamında takip edilecek.

(Milliyet)