Karne notları nasıl verilecek? Sınavlar olacak mı olmayacak mı? Eğitimle ilgili yeni ayrıntılar belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ilk döneminin, Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile uzaktan eğitimle tamamlanacağı açıklanmıştı. Öğrencilerin ve velilerin bu süreçte merak ettiği de birçok konu mevcut. İlkokullarda sınavların iptal edilmesiyle birlikte notların nasıl verileceği, karnelerin nasıl oluşacağı merak konusuydu. 2020-21 eğitim ve öğretimiyle ilgili yeni ayrıntılar belli oldu. 

Yayınlanma Tarihi: 23.12.2020 12:13
Değiştirme Tarihi: 23.12.2020 12:13
Karne notları nasıl verilecek? Sınavlar olacak mı olmayacak mı? Eğitimle ilgili yeni ayrıntılar belli oldu

Koronavirüs salgını döneminde eğitime bir ara kademeli olarak geçişmişti. Ancak ara tatilin verilmesiyle birlikte bu durum da ortadan kalktı ve uzaktan eğitime kalındığı yerden devam edildi. İlk etapta 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitim kararı alan bakanlık vaka sayılarının artmasıyla birlikte 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam dedi. Sömestr tatiline Nisan ayında yapılacak ara tatil de eklenince ikinci dönemin başlangıç tarihi 15 Şubat oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı “4 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla devam edecek ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek” açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca “2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacak. Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanlar karneye yansıyacak” dedi.

SINAVLAR 1,2,3,4 SINIFLARDA İPTAL

İlkokul 4. sınıfa kadar sınavların iptal edildiği ve karne notunun derse yapılan katılımla verileceği belirtildi. 

PEKİ ORTAOKULLARDA DURUM NASIL OLACAK?

İlkokulların yanı sıra orta okullarda durumun nasıl olacağı da merak ediliyordu. Hürriyet'te yer alan habere göre ortaokullarda seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Yani Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dinî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav olmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

NOTLARA DERSE KATILIM ETKİSİ

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ile ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

LİSELERDE YÜZ YÜZE TEK SINAV

Ortaöğretim kurumlarında notlar, yapılacak bir sınavla belirlenecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla öğrenciler, istemeleri hâlinde, bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebilecekler.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin; her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek.

BİR GÜNDE EN FAZLA İKİ SINAV

ınavlar ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu hâller dışında bir ders saati, yani 40 dakika süre verilerek uygulanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek. Sınıf mevcudu fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bölünüp, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek sınavlar en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak.

İLK DÖNEM SINAVLARI İKİNCİ DÖNEME SARKABİLİR

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olup sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, okulun planlaması dâhilinde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde sınavlara alınacak. Bu durumdaki öğrencilerin birinci dönem notları, girilemeyen derslerin sınavları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.

KARNELER 22 OCAK İTİBARIYLA DAĞITILMAYA BAŞLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı illere gönderdiği metinde karnelerin nasıl verileceğine de açıklık getirdi. Karnelerin ilk dönemin bittiği gün olan 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacağı belirtildi.