Kapadokya balon uçuşlarına yeni düzenleme!

Türk turizmine 70 milyon euro katkı sağlayan Kapadokya'da balon uçuşları ile ilgili yeni düzenleme yapılarak uçuş izin sayıları artırıldı.

Yayınlanma Tarihi: 21.06.2019 15:07
Değiştirme Tarihi: 21.06.2019 15:09
Kapadokya balon uçuşlarına yeni düzenleme!

Günlük olarak iki periyod halinde yapılan uçuşların ilk periyodunda daha önce en fazla 100 balonun uçuşuna izin verilirken yeni düzenlemede ise bu sayı 105'e çıkarıldı. İkinci uçuş periyodunda ise meteorolojik  verilerin  olumlu  alınması  kaydıyla daha önce  en fazla 50 olan uçuş izni sayısı ise 65'e çıkarıldı.

Sıcak hava balon turlarına katılan yolcu sayısı 2018 yılında geçtiğimiz seneye göre yüzde 63 artarak 537 bin 500 kişiye ulaştı. Balon turları ülke ekonomisine 70 milyon euro katkı sağladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) tarafından yetkilendirilen 25 firmanın toplam 239 sıcak hava balonu ile faaliyetlerini sürdürdüğü Kapadokya’da geçtiğimiz yıl toplam 30 bin 514 balon uçuşu gerçekleştirildi.  Yılık ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen Kapadokya’da 2018 yılında 230 gün balon uçuşu yapıldı. Geçtiğimiz sene en az uçuş sayısı 14 bin 704 ile Ocak ayında gerçekleştirilirken, Ekim ayında en üst seviyeye ulaşarak 65 bin 623 uçuş düzenlendi.SHGM verilerine göre 2008 yılında 10 tane olan balon işletme sayısı 10 yıllık dönemde yüzde 250 artışla 25 firmaya ulaştı. Balon sayısı ise yüzde 350 oranında artarak 67’den 239’a yükseldi.

REVİZE EDİLEN GENELGE İLE UÇUŞ İZİN SAYILARI ARTIRILDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), Nevşehir  Kapadokya bölgesinde  balon  operasyonu  yapılan  bölgelerde  uçuş  emniyetinin  garanti altına  alınabilmesi için uyulması  gereken  usul ve esaslarla ilgili 'Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirleri’ adlı genelgeyi yayınladı.

Genelgede uygulama esasları şöyle:

-Uçuşlar günlük olarak iki periyot halinde yapılacaktır; ilk periyodu gün doğumundan 30 dakika öncesi ile yerel 11.00 saatleri arasında ve aynı anda en fazla 105 balonun uçuşuna izin verilecektir. İkinci periyod ise yerel saat ile 14:00 ile gün batımından 30 dakika sonrasına kadar (Türkiye AIC kurallarına  riayet  edilmek  şartıyla)  meteorolojik  verilerin  olumlu  alınması  kaydıyla  en  fazla  65 balonun uçuşuna izin verilecektir.

-Eğitim ve özel izinle yapılacak uçuşlar ticari uçuşlara dahil edilmeyecektir.

Balon uçuşları sırasında hava bandı aracılığıyla gerçekleştirilen telsiz konuşmalarının kayıt altına alınması  sağlanacak  ve  bu  görüşmelerde  Genel  Müdürlükçe  belirlenen  usullere  aykırı  davranan personel  ve yöneticilere  ilgili  mevzuat  kapsamında  sorumlulukları  oranında  idari  ve  yasal yaptırımlar uygulanacaktır.

-Bahse konu uçuşları gerçekleştiren tüm balonlarda barometrik altimetreli GPS /uydu veya diğer uygun teknikle çalışan Balon Takip sistemi tüm uçuş boyunca ve inişi müteakip takip eden en az 3 dakika süresince  çalışır vaziyette açık tutulacaktır.  Balon Takip sistemi  çalışır vaziyette olmayan balonlar ile uçuş yapılmayacaktır.

-Balon Takip sistemi kayıtları gerçek zamanlı olarak Slot HM ve/veya Genel Müdürlüğün veri tabanına  aktarılacaktır.  İşletmeler  bu  kayıtları  2  (iki)  yıl  süre  ile  yedekli  olarak  saklamak zorundadır.

- İşletmelerin 425 bin cuft üzerindeki balonlarla operasyon yapabilmesi için bu uçuşlarda görev alması planlanan pilotların: PL (B) CAT (B) kategorisinde  en az 750 saat uçuş tecrübesine sahip olması, 425  bin  cuft  üzerindeki  balonlarda  en  az  10  saat  gözlemci  pilot  olarak  görev yapmış olması, Genel Müdürlüğümüz  kontrol  pilotları tarafından  yolcusuz  olarak  425  bin cuft üzerindeki  balonda  yapılacak  1  saatlik  kontrol  uçuşunda  başarılı  olması gerekmektedir. Bu Genelgenin  yayınlandığı tarihten  önce  425  bin cuft  üzerindeki  balonlarla  uçuş tecrübesi  olan pilotlar, bu madde kapsamında belirlenen gerekliliklerden muaftır.

- Toplam hacmi 450 bin cuft ve üzeri balonlarda, minimum BPL sahibi olan bir pilotun gözlemci olarak  yolcu  veya  pilot  kabininde  acil  durum  dışında  kumandaya  müdahale  etmeyecek  şekilde görevlendirilmesi  sağlanacaktır.  Gözlemci  pilotun  hangi  kabinde  bulunacağına  sorumlu  pilot tarafından  karar  verilir.  Gözlemci  pilot  yolcu  sigorta  kapsamına  dahil  edilecek  fakat maksimum yolcu  sayılarına  dahil  edilmeyecektir.425  bin  cuft  olan  balonlarda  sigorta  kapsamında  olacak şekilde  Balon  Yardımcı  Mürettebatı  (BYM)  bulundurulması  gereklidir.  BYM  uçuşlarda  pilota seyrüsefer  anlamında  yardımcı  olmak  üzere  görev  alacak  ve  yolcuların  sevk  ve  idaresi  ile  acil durumlarda ya  da zorunluluk halinde balonu  indirebilecek bilgi ve birikime sahip olacaktır. Buna ait gereklilikler işletmelerce el kitaplarında  düzenlenir.

- Üreticinin belirlediği maksimum kalkış ağırlığı ve diğer kısıtlamalar aşılmamak kaydıyla; 425 bin cuft'lik  balonlarda maksimum  20,  450  bin cuft'lik  balonlarda maksimum  24,  500  bin cuft'lik balonlarda  maksimum 28, 530 bin cuft'lik balonlarda  maksimum  28 ve 600 bin cuft'lik  balonlarda maksimum 32  yolcu  taşınabilecektir.  Bu  yolcu  sayıları  en  az  50*50  cm  ebadında  Türkçe  ve İngilizce  hazırlanmış  bir  afiş  ile  yolcuların  açıkça  görebileceği  şekilde  sepet  üzerine bulundurulacaktır.

- İşletmede  istihdam  edilen  yabancı  pilotların  Türkçe  yeterlilikleri  kamu  kurum  ve  kuruluşları tarafından tanınan en az A2  düzeyinde Temel Türkçe  sertifikası ile  belgelendirilecek, aksi  halde uluslararası İngilizce  dil seviyesi en az A2 düzeyinde  olan bir personelin yer ekibinde bulunması sağlanacaktır.  Uçuşta  Türk yolcu  bulunması durumunda buna ilaveten İngilizce dil seviyesi en az A2 düzeyinde  bir Türk yardımcı mürettebat personel sepette bulundurulacaktır.  Benzer şekilde İngilizce dil yeterliliği olmayan Türk pilotların uçuşlarında, İngilizce dil seviyesi en az A2  düzeyinde  olan  bir  yardımcı mürettebat  veya  bir  personelin  yolcular ile iletişime  geçmek amacıyla yolcu kabininde bulundurulması da sağlanacaktır. Bu madde kapsamında balonda bulundurulan personel yolcu sigorta kapsamına dahil edilecek, Üreticinin belirlediği maksimum kalkışağırlığı ve diğer kısıtlamalar aşılmamak kaydıyla maksimum yolcu sayılarına dahil edilmeyecektir.

- Balonların yerden kontrolü ile görevli olan ekiplerin, SHGM tarafından belirlenen usul  ve  esaslar  ile  eğitim  gerekliliklerine  göre  sertifikalandırılması  gerekmektedir.  Sertifikası olmayan kişilerin yer ekibi olarak görev almalarına izin verilmeyecektir. Yolcuların her biri için, bir nüshası manifestoda bir nüshası yolcuda olmak üzere, uçuş boyunca taşınacak  ve  sorulduğunda  ibraz  edilecek  bir  biniş  kartı  düzenlenecektir.  Yolcu  bilgileri  Balon Takip sistemi üzerinden Slot Hizmet Merkezine aktarılacaktır.  İşletmelerde  istihdam  edilen  yer  personelinin  çalışma  sürelerinin  belirlenmesinde,  İş  Kanunu ilgili hükümlerine uyum aranacak olup, bu hususa denetimler sırasında özen gösterilecektir.

SICAK HAVA BALONLARININ DİĞER HAVA ARAÇLARI VE KENDİ ARALARINDA GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİ

Sıcak Hava Balonları ile Diğer Hava Araçları Arasında Geçiş Üstünlükleri Havadan  ağır  ve  kuvvet  kaynağı  mevcut  bulunan  uçaklar,  hava  gemilerine  (zeplin)  ve balonlara; Hava gemileri (zeplin), planör ve balonlara; Planörler, balonlara; Kuvvet  kaynağı  bulunan  uçaklar,  diğer  uçaklara  veya  cisimleri  çektikleri  görülen  uçaklara yol vermelidirler.

SICAK HAVA BALONLARI ARASINDA GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Yukarıdaki balonlar yer seviyesinde hareket eden balonları takip etmelidir. Bu bağlamda yer seviyesindeki  balonun  önüne  çıkacak  maniaları  geçmesi  için  gerekli  olan  yükseklik, üzerindeki balonlarca sağlanmak zorundadır. Önünde  engel  olmayan  bir  balonun  yükselmek  için  üzerinde  balon  olmadığından emin  olması  gerekir.  Bunun  için  yer  ekibi  ve/veya  diğer balonlardan bilgi almalıdır. Alçaktaki  balonun,  yukarıdaki  balonlara  geçiş  üstünlüğü  vardır.  Ancak  bu  üstünlüğün  kullanılabilmesi  için,  yukarıdaki  balonlara  haber verilmesi  zorunludur. Yükselmek istediğini bildiren balona, üzerindeki balonlarca yer verilmesi zorunludur. Yukarıdaki  bir  balonun,  altındaki  diğer  balonlardan  seviyede  uçmasını  veya  alçalmasını istemesi, ancak alttakilerin teyidi ile geçerlidir. Bu kapsamda herhangi bir sebeple alçalmaya geçecek balonların altında balon olmadığından emin olmaları gereklidir.  Havadaki balonların,  henüz kalkmamış olan balonlara geçiş üstünlüğü vardır. Bu genelge  13.06.2018 tarihli  genelgenin yerine geçer.

DHA