Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Kamuda ortalama ücret toplamı üst sınırı belli oldu

Kamuda ortalama ücret toplamı üst sınırı belli oldu

Kamuda ortalama ücret toplamı üst sınırı 7 bin 900 lira oldu

10.01.2015 11:02

Kamuda ortalama ücret toplamı üst sınırı 7 bin 900 lira olduKamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel için 2015'in birinci altı aylık dönemindeki "ortalama ücret toplamı üst sınırı" 7 bin 900 lira olarak tespit edildiBakanlar Kurulu'nun konuyla ilgili 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar'ı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personel için 2015'in birinci altı aylık dönemindeki "ortalama ücret toplamı üst sınırı" 7 bin 900 lira olarak tespit edildi.Ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2015'in birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları; kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde yüzde 3 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilecek. (AA)
Yorumlar | 0
üye profil