Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, nasıl dua edilir? Kadir gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir?

Kadir gecesi bu gece idrak edilecek. Bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen inananlar, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, Kadir Gecesi duası nedir, hangi ibadetler yapılır araştırmaya başladı. İşte Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar…

Yayınlanma Tarihi: 08.05.2021 18:56
Değiştirme Tarihi: 08.05.2021 18:56
Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, nasıl dua edilir? Kadir gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir?

Bin aydan değerli olan Kadir Gecesi, bu gece dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi öncesinde yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesinde ne yapılır? İşte Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler…

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu gece dört rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır:

1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf,

3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

• 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.”

• 100 “Elem neşrah leke...” sûresi,

• 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi,

• 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir.

Kadir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz'in bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde okumamızı istediği duâ:

Hz. Ayşe (r.a.) şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum.

- Okunuşu: “Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa’fü anni.”

- "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

1 - KUR’ÂN-I KERÎM OKUMAK: Kurʼân-ı Kerim’in fiilen indirildiği gece Kadir Gecesidir. Bu mübarek gecede Kuran-ı Kerim okunması alimler tarafından özellikle tavsiye edilmiştir.

2 - TEVBE İSTİĞFAR ETMEK: Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Hazret-i Peygamber: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

3 - SALAT U SELAM GETİRMEK: Resûlullah Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

4 - HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK: Bu mübârek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

5 - ALLAH’I ÇOKÇA ZİKRETMEK: Mübârek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.

6 - SADAKA VERMEK: Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.