İzmir depreminde yıkılan Karagül Apartmanı da çürük raporluymuş!

İzmir depreminde çöken apartmanlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Rızabey ve Doğanlar apartmanlarından sonra Karagül Apartmanı'na da çürük raporu verildiği ortaya çıktı. 

Yayınlanma Tarihi: 03.11.2020 09:53
Değiştirme Tarihi: 03.11.2020 09:53
İzmir depreminde yıkılan Karagül Apartmanı da çürük raporluymuş!

İzmir depreminde çöken apartmanlardan biri olan Karagül Apartmanı hakkında hazırlanan rapora ulaşıldı. 21 Eylül 2010 tarihli rapor, binanın depreme karşı riskli durumda olduğunu ortaya koydu. 

Karagül Apartmanı'yla ilgili raporda şu ifadeler var: “Her iki blokta yapıların çok katlı olması, ağır çıkmaların varlığı, zemin kat yüksekliklerinin fazla olması, temel tipinin uygulandığı dönemdeki deprem yönetmeliğine göre yapılmış olması, zemin yapısının bu bölgede zayıf kabul edilmesi gibi nedenlerle binanın depremde hasar görebilme riski artmaktadır. Zemin yapısı göz önünde bulundurulduğunda özellikle zemin üzerindeki 1. katlardaki pencere kenarındaki çatlaklar göze çarpıyor. Bu çatlakların zemin etüdü de yapılarak ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. 1. katta köşe daire salonunda balkon kısmında giriş katın altındaki duvarda diyagonal çatlaklar oluşmuş, bir kısım çatlak kirişe doğru uzanmıştır.”

ANALİZE GÖRE... 

Bayraklı Belediyesi’nin 2009 yılında kurduğu Deprem Etüt Merkezi yaklaşık 20 bin binanın deprem risk analizini yapmış. Bu analizlere göre incelenen binaların yüzde 57’si depreme karşı ‘yüksek risk’ taşıyor. Binaların sadece yüzde 5’i ‘sağlam’ raporu alabilmiş.

Haber ile ilgili metin girin!.(Hürriyet)