İzmir'de felaket yaşanacağına dair uyarı 6 yıl önce yapılmış

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası, altı yıl önce olası bir depremde Bayraklı’da felaket yaşanacağına yönelik uyarılar yapmış. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 2014 tarihli raporunda Bayraklı’nın durumuna özellikle dikkat çekilmiş... 

Yayınlanma Tarihi: 04.11.2020 09:52
Değiştirme Tarihi: 04.11.2020 09:52
İzmir'de felaket yaşanacağına dair uyarı 6 yıl önce yapılmış

6.9 büyüklüğündeki depremde İzmir’in Bayraklı ilçesinde 17 bina yıkılırken, onlarca konut da hasar aldı. Bu durum kentteki jeoloji mühendislerini şaşırtmadı. Çünkü 6 yıl önce, hem TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi hem de Şehir Plancıları Odası tarafından, olası bir depremde Bayraklı’da felaket yaşanacağına yönelik uyarılar yapıldığı ortaya çıktı.

İşte TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 2014 tarihli raporunda Bayraklı’nın durumuna yönelik açıklaması:

“Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok ilçe belediyesi, yapıların temel taşıyıcı sistemlerinin projelendirilmesinde en önemli unsur olan zemin ve temel etütlerinin yerinde, arazi denetimini yapmamaktadır. İzmir’de, yeni kent merkezi Bayraklı’da bulunan ve planlanan yüksek yapılarda içinde olmak üzere birçok ilçe belediyesindeki yapılarda kamu denetimi olmayıp, yapılar adeta depreme ve diğer doğal afetlere karşı savunmasız bırakılmaktadır.”

MEKTUP YAZILMIŞ

Öte yandan söz konusu raporda mevcut durumu anlatan bir mektubun da dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile ilçe belediyelere gönderildiği belirtiliyor. İşte o mektup: 

“İzmir de 7 ve üzeri deprem üretecek potansiyeli taşıyan bu fayların varlığı başta şahsınıza ve İzmir Büyükşehir Belediyesine önemli sorumluluklar yüklemektedir. Mevcut yasa ve yönetmenliklere göre binaların zemin etütlerinin, sondaj ve arazi çalışmaları jeoloji mühendislerince yapılır. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir çok ilçe belediyesinde, bu etütlerin sondaja dayalı arazi denetimlerinin yapılmadığı ve denetlenmediği tespit edilmektedir. , İzmir’de gerçekleşme ihtimali yüksek bir depremde can ve mal güvenliği açısından başta şahsınız olmak üzere Büyükşehir Belediyesini ‘sosyal ve hukuki zan’ altında bırakacaktır.”

GÖKDELENLER YÜKSELİYOR

Şehir Plancıları Odası’nın hazırladığı raporda da, “Bayraklı-Salhane bölgesi ve liman arkasında kaygan zemin üstünde Gökdelenler hızla yükselmekte. 1. Derece Deprem bölgesi olan İzmir ve Manisa’ya ilişkin hazırlanan Çevre Düzeni planında, zorunlu yapılması gereken jeolojik, jeoteknik etüt raporları hazırlanmamıştır. Yapısal jeolojinin planlar üzerinde yer almaması dolayısıyla planda ‘fay hatlarının’ gösterilmemesine neden olmuştur. Bu şekilde yerleşmeye açılacak alanlarda telafisi mümkün olmayacak sonuçlar yaşanacaktır” ifadelerine yer verildi. 

(Milliyet)