İnternette yeni düzenleme yolda

Meclis'te yakın dönemde yeni bir torba yasa tasarısı görüşülmeye başlanacak. Görüşülecek olan tasarıda internet sitelerine erişim engellenmesi ve içeriğin yayından kaldırılması yer alacak.

Yayınlanma Tarihi: 25.12.2014 09:00
Değiştirme Tarihi: 25.12.2014 09:59

Meclis'te yakın dönemde yeni bir torba yasa tasarısı görüşülmeye başlanacak. Görüşülecek olan tasarıda internet sitelerine erişim engellenmesi ve içeriğin yayından kaldırılması yer alacak.Ulaştırma, haberleşme ve Denizcilik Bakanı Lütfi Elvan, Meclis'te internette ilgili bir torba yasa tasarısının yer aldığını doğruladı.  Elvan'ın açıklamalarına göre internet ortamında, erişimin engellenmesi ya da içeriğin çıkartılması yönündeki mahkeme kararlarını uygulamayan şirketlere 500 bin TL'ye kadar para cezası verilebilmesi konusu.Tasarı ile ilgili dikkat çeken bir diğer unsur ise yayınla ilgili karar TİB tarafından değil Başbakanlık ya da ilgili bakanlıkça da verilebilecek.Anayasa'nın 22. Maddesi'ne dayandırılarak hazırlanan tasarıya göre; Başbakanlık ya da ilgili bakanlık "Bu kamu düzeni ve milli güvenliği ilgilendiren bir husustur" diyerek durumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) bildirilecek. TİB de geçici olarak erişimi engelleyecek. Bu noktada 24 saat içerisinde mahkemeye başvurma zorunluluğu getirilecek. Ve TİB de, böyle bir durumda, erişimi engelledikten sonra hemen, 24 saat içerisinde mahkemeye başvuracak.

Nihai kararı yargı verecek!TİB'in erişimi engelleme kararının ardından mahkeme kararı ne ise o karar uygulanacak. Eğer mahkeme, erişimin engellenmesine veya içeriğin çıkarılmasına karar verirse, erişim engellenecek ya da içerik çıkarılacak. Eğer mahkeme, "Hayır erişim engellenmesin, içerik de çıkarılmasın" derse, o şekilde devam edecek. Anayasa Madde 22:Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir. (Vatan / Murat Çelik)